teismasPareiškėjas sužinojęs, kad nuo 2005 m. jis turi teisę į transporto priemonės kuro išlaidų kompensavimą dėl vykimo į tarnybą ir iš jos, VSAT Vilniaus rinktinės vadui parašė prašymą dėl važiavimo išlaidų kompensavimo, taip pat pateikė broliui A.B. priklausančios transporto priemonės registracijos liudijimo bei jo teisę vairuoti transporto priemones patvirtinančio pažymėjimo kopijas, čekius, patvirtinančius kuro išlaidas. Prašymą vizavo pareiškėjo tiesioginis viršininkas.

temideeeeeeeee_photoĮsiteisėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas byloje dėl neteisėto Vilniaus m. VPK stažo perskaičiavimo pareigūnui, neįskaičiuojant pusę mokymosi laikotarpio aukštesniojoje mokykloje į vidaus tarnybos stažą. Teismas sprendime konstatavo, kad Vilniaus m. VPK neturėjo įstatyminio pagrindo perskaičiuoti pareigūno vidaus tarnybos stažo dėl Vidaus tarnybos statutu pakeistų vidaus tarnybos stažo skaičiavimo taisyklių, todėl patenkino pareigūno skundą.

svarstyklesLietuvos vyriausiasis administracinis teismas įpareigojo Vilniaus m. VPK įskaičiuoti laikotarpį nuo 1992 m. gruodžio 1 d. iki 1995 m. gegužės 1 d. į pareigūnės vidaus tarnybos stažą ir stažą valstybinei pensijai gauti.

Paminėtina, kad nuo 1992 m. gruodžio 1 d. iki 1995 m. gegužės 1 d. pareigūnė dirbo policininkės pareigose samdos pagrindu (pagal darbo sutartį). Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 37 str. 1 d. 5 punkte yra dėstoma, kad vidaus tarnybos stažas pareigūnui skaičiuojamas tarnybos pradžia laikant jo priėmimo į vidaus tarnybą datą, į vidaus tarnybos stažą papildomai įskaitant darbo policijoje (milicijoje), Valstybės sienos apsaugos tarnyboje, vidaus tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos ir prokuratūros sistemose laiką Darbo sutarties įstatymo pagrindais, jeigu vėliau tos pareigos priskirtos pareigūno pareigoms.

 

photoPareiškėja kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą prašydama panaikinti atsakovo VSAT prie LR VRM Vilniaus rinktinės tarnybinio patikrinimo išvadas, kuriomis atsisakyta išmokėti kompensaciją dėl sveikatos sutrikdymo, priteisti 19628,16 Lt ir atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą.

Pareiškėja S. L. paaiškino, kad dar pirmą kartą jai kreipiantis į teismą ji tarnybinio patikrinimo išvadų neskundė, ginčijo atsakovo VSAT prie LR VRM Vilniaus rinktinės raštą, kuriuo jai buvo atsisakyta išmokėti kompensaciją dėl sveikatos sutrikdymo. Rėmėsi tai dienai suformuota teismų praktika, kad tarnybinių patikrinimų išvados nėra laikytinos individualiais teisės aktais ir negali būti skundžiamos, kadangi nesukuria pareiškėjui jokių teisių ir pareigų. Tačiau tiek pirmosios instancijos teismas, tiek ir antrosios instancijos tesimas pareiškėjos S. L. skundus atmetė, motyvuodami tuo, kad šiuo atveju ji turėtų ginčyti tarnybinio patikrinimo išvadas, kuriomis siūloma atsisakyti jai išmokėti kompensaciją. Todėl pareiškėja S. L. teismo paprašė atnaujinti praleistą terminą tarnybinio patikrinimo išvadoms apskųsti.

temide_photoĮsiteisėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas, kuriuo teismas panaikino VSAT sprendimą nesuteikti pareigūnui vyresniojo leitenanto laipsnį dėl to, kad jis neturi aukštojo išsilavinimo.
Paminėtina, kad 2003 m. gegužės 1 d. pareigūno turėtas vidaus tarnybos laipsnis VSAT įsakymu pervadintas ir prilygintas vidaus tarnybos leitenanto laipsniui. 2008 m. sausio mėn. pareigūnas supažindintas su VSAT sprendimu, kuriuo atsisakyta jam suteikti vidaus tarnybos vyresniojo leitenanto laipsnį, nes jis neturi aukštojo išsilavinimo. Pareigūnas kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su prašymu panaikinti VSAT sprendimą ir įpareigoti VSAT suteikti jam vyresniojo leitenanto laipsnį. Nurodė, kad specialūs nekariniai laipsniai pareigūnams suteikiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu (toliau – Statutas) ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 1V-52 patvirtintomis Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų specialių nekarinių laipsnių suteikimo ir pervardijimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės).

teismasLietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2007 m. spalio 23 d. nutartimi patenkino pareiškėjos I. J. skundą ir panaikino Vilniaus m. VPK viršininko įsakymą „Dėl nepagrįstai išmokėtų butpinigių ir kompensacijos už važiavimą į tarnybos vietą ir atgal išskaičiavimo iš darbo užmokesčio“ 1 punktą, kuriuo buvo nuspręsta išskaičiuoti iš pareiškėjos I. J. darbo užmokesčio už 2005 m. spalio – 2006 m. birželio mėnesius išmokėtas važiavimo į tarnybos vietą ir atgal išlaidų kompensacijas, sudarančias 1204,64 Lt.
Teisėjų kolegija sutiko su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad Vilniaus m. VPK nėra patyręs jokios materialinės žalos. Teismas pabrėžė, kad Vilniaus m. VPK neįrodė visų būtinų valstybės tarnautojų materialinei atsakomybei atsirasti sąlygų, įtvirtintų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 32 straipsnio 1 dalies nuostatoje, todėl Vilniaus m. VPK viršininko įsakymo 1 punktą panaikino kaip neteisėtą ir nepagrįstą.

MŪSŲ DRAUGAI


  • lp
  • lpsk
  • ltpf
  • mdps
  • pareigunai
  • pdps
  • slaptai
  • vmi
  • vrsps
Top