Teisės aktai

1. Vidaus tarnybos statutas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4FC026AC03AE/asr

2. Valstybės tarnybos įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9197387088f211e8af589337bf1eb893/asr

3. Darbo kodeksas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f6d686707e7011e6b969d7ae07280e89/asr

4. Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EDDCB615126E/asr

5. 2024 m. nacionalinė kolektyvinė sutartis

6. Policijos šakos kolektyvinė sutartis (parsisiųsti)

7. 2022 metų nacionalinė kolektyvinė sutartis

Profesinės sąjungos teisės ir pareigos

8. Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ee586a00189b11e9bdd0d0d6ba6c7c51/asr

9. Teisės atkurti vidaus tarnybos sistemos pareigūno statusą tvarkos aprašas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ee586a00189b11e9bdd0d0d6ba6c7c51/asr

10. Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų prašymų leisti dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį nagrinėjimo, sprendimų priėmimo ir atšaukimo tvarkos aprašas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ee586a00189b11e9bdd0d0d6ba6c7c51/asr

11. Atrankos į laisvas vidaus tarnybos sistemos pareigūno pareigas tvarkos aprašas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ee586a00189b11e9bdd0d0d6ba6c7c51/asr

12. Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų perkėlimo į kitas pareigas tvarkos aprašas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ee586a00189b11e9bdd0d0d6ba6c7c51/asr

13. Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų rotacijos tvarkos aprašas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ee586a00189b11e9bdd0d0d6ba6c7c51/asr

14. Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo tvarkos aprašas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ee586a00189b11e9bdd0d0d6ba6c7c51/asr

15. Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų skatinimo, apdovanojimo ir apdovanojimo atėmimo tvarkos aprašas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ee586a00189b11e9bdd0d0d6ba6c7c51/asr

16. Tarnybinių patikrinimų atlikimo, tarnybinių nuobaudų vidaus tarnybos sistemos pareigūnams skyrimo ir panaikinimo tvarkos aprašas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ee586a00189b11e9bdd0d0d6ba6c7c51/asr

17. Papildomų mokamų atostogų dėl svarbių aplinkybių suteikimo tvarkos aprašas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ee586a00189b11e9bdd0d0d6ba6c7c51/asr

18. Nustatymo, ar vidaus tarnybos sistemos pareigūno mirtis, susižalojimas, sužalojimas ar sveikatos sutrikdymas yra susiję su tarnybinių pareigų atlikimu ar vidaus tarnybos sistemos pareigūno statusu, o kursanto – su profesiniu ar įvadiniu mokymu, ar tarnybinių pareigų atlikimas, profesinis ar įvadinis mokymas yra susiję su didesniu pavojumi ar didesne rizika vidaus tarnybos sistemos pareigūno ar kursanto gyvybei ar sveikatai, tvarkos aprašas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ee586a00189b11e9bdd0d0d6ba6c7c51/asr

19. Kompensacijos dydžių nustatymo vidaus tarnybos sistemos pareigūnų ir kursantų lengvo sveikatos sutrikdymo atvejais tvarkos aprašas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ee586a00189b11e9bdd0d0d6ba6c7c51/asr

20. Nelaimingų atsitikimų tarnyboje, nelaimingų atsitikimų pakeliui į tarnybą ar iš tarnybos, taip pat nelaimingų atsitikimų profesinio ar įvadinio mokymo metu bei profesinių ligų tyrimo ir apskaitos tvarkos aprašas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ee586a00189b11e9bdd0d0d6ba6c7c51/asr

21. Vidaus tarnybos sistemos pareigūnams ir jų šeimos nariams padarytos materialinės žalos, kurią jie patyrė dėl su vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnyba susijusių priežasčių ir kuri yra nustatyta remiantis tarnybinio patikrinimo išvada, atlyginimo tvarkos aprašas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ee586a00189b11e9bdd0d0d6ba6c7c51/asr

22. Individualių tarnybinių ginčų nagrinėjimo tvarkos aprašas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ee586a00189b11e9bdd0d0d6ba6c7c51/asr

23. Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams tvarkos aprašas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.DC487C157162/asr

24. Valstybės tarnautojo perkėlimo tarnybinio kaitumo būdu į kitas valstybės tarnautojo pareigas tvarkos aprašas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d1d27480f6ee11e89fcaa4a4a9822176/asr

25. Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo tvarkos aprašas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d1d27480f6ee11e89fcaa4a4a9822176/asr

MŪSŲ DRAUGAI


  • lp
  • lpsk
  • ltpf
  • mdps
  • pareigunai
  • pdps
  • slaptai
  • vmi
  • vrsps
Top