Profesinės sąjungos tikslai ir veikla

Profesinė sąjunga siekdama savo tikslų:

 • Atstovauja profesinės sąjungos narių interesus visų instancijų teismuose, derybose su darbdaviu, valstybės valdžios ir valdymo organais.
 • Kontroliuoja, kaip darbdavys laikosi darbo, ekonominių ir socialinių įstatymų, susitarimų.
 • Nemokamai konsultuoja profesinės sąjungos narius profesiniais teisiniais klausimais, susijusiais su darbuotojo ar pareigūno statusu bei socialinėmis garantijomis.
 • Sudaro ir pasirašo kolektyvines darbo sutartis ir susitarimus bei kontroliuoja jų vykdymą.
 • Organizuoja savo narių, kitų policijos darbuotojų švietimą teisės, ekonominiais, profesiniais, darbo ir kitais klausimais.
 • Palaiko ryšius su Lietuvos Respublikoje ir kitose valstybėse veikiančiomis profesinėmis sąjungomis, tarptautinėmis ir kitomis organizacijomis, gali būti šių organizacijų nare ir dalyvauti jų veikloje.
 • Teikia savo nariams materialines pašalpas.
 • Teikia paramą ir labdarą teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Organizuoja savo narių poilsį bei laisvalaikį.
 • Organizuoja ir dalyvauja protesto bei kitose akcijose, kurioms pritaria.
 • Sudaro sąlygas aktyviems nariams realizuoti savo gebėjimus VMPDPS veikloje.
 • Naudojasi kitomis teisėmis, numatytomis Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatyme.

 

Profesinės sąjungos taryba (toliau - taryba) yra profesinės sąjungos valdymo organas, kuri: 

 • Naudojasi visomis Profesinių sąjungų įstatymo nustatytomis teisėmis.
 • Nustato savo veiklos kryptis, turinį, darbo organizavimo formas.
 • Sprendžia klausimus, susijusius su įstojimu ir išstojimu į profesinių sąjungų susivienijimus, organizacijas ir kt. junginius.
 • Sprendžia visus klausimus, susijusius su naryste profesinėje sąjungoje, taip pat klausimus dėl nario pašalinimo iš profesinės sąjungos.
 • Apibendrina narių reikalavimus, pasiūlymus, pageidavimus ir teikia darbdaviui ar kitoms institucijoms.
 • Priima sprendimą dėl sutikimo skirti tarnybinę nuobaudą profesinės sąjungos nariui.
 • Atsiskaito narių susirinkimui už atliktą darbą.
 • Taryba atsako už profesinės sąjungos lėšų ir turto racionalų panaudojimą.
 • Atlieka kitas funkcijas siekdama profesinės sąjungos numatytų tikslų.

 

ŠIANDIEN JUS ATSTOVAUJA:

PIRMININKASSanda

Vladas Sanda

Telefonas - +370 52496237
Mob. tel. - +370 606 03010
El. paštas - pirmininkas@vpp.lt


Garbės nariai:

cerniauskas minkauskas  

Artūras Černiauskas

VRM Pensininkas, LPSK pirmininkas

mobil. tel.: 8 687 33605

Algimantas Minkauskas

Vilniaus aps. VPK Patrulių rinktinės vadas

mobil. tel.: 8 600 04342

 

Tarybos nariai:

A.Kazarin   S.Boldyrev

Albert Kazarin

 Vilniaus aps. VPK Kriminalinė policija

mobil. tel.: 8 608 80300

Sergej Boldyrev

Vilniaus aps. VPK Kriminalistinių tyrimų skyrius

mobil. tel.: 8 682 13995

V.Rusakas  M.Narusevicius

Vitalijus Rusakas

Vilniaus aps. VPK VTV Mobili kuopa

mobil. tel.: 8 600 08757

Marius Naruševičius

Vilniaus aps. VPK Operatyvaus valdymo skyrius

mobil. tel.: 8 610 30489

R.Burba dubickis

Remigijus Burba

VSAT prie LR VRM Vilniaus rinktinė

mobil. tel.: 8 670 25172

Mečislav Dubicki

VSAT prie LR VRM Ignalinos rinktinė

mobil. tel.: 8 698 04928

V.Zilionis spakovskis

Vaidas Žilionis

Lietuvos kelių policijos tarnyba

mobil. tel.: 8 676 00770 

Vitalijus Špakovskis

Vilniaus aps. VPK Patrulių rinktinė

mobil. tel.: 8 685 33316

MŪSŲ DRAUGAI


 • lp
 • lpsk
 • ltpf
 • mdps
 • pareigunai
 • pdps
 • slaptai
 • vmi
 • vrsps
Top