Narystė

NUTIKUS BĖDAI PROFESINĖ SĄJUNGA:

 • teikia Tau teisinę pagalbą profesiniais teisiniais klausimais, susijusiais su darbuotojo ar pareigūno statusu bei socialnėmis garantijomis;
 • atstovauja Tave ginčuose su darbdaviu;
 • SUDARO GALIMYB3 APSIDRAUSTI UNIKALIU.....DRAUDIMU
 • gina Tavo socialines, darbo ir ekonomines teises bei teisėtus interesus;
 • siekia užtikrinti tinkamas savo narių darbo ir poilsio sąlygas;
 • kontroliuoja darbdavį, kad nebūtų pažeidinėjami įstatymai ir kiti teisės aktai.

 

TAVO LAISVALAIKIU PROFESINĖ SĄJUNGA:

 • organizuoja sąskrydžius;
 • suteikia galimybę su išskirtinėmis nuolaidomis lankyti sporto klubus;
 • siunčia profesinės sąjungos narius atstovauti profesinę sąjungą Lietuvos ir tarptautiniuose renginiuose;
 • kompensuoja savo narių vaikų poilsį vasaros stovyklose bei remia vaikų užimtumo programas.

MŪSŲ DRAUGAI


 • lp
 • lpsk
 • ltpf
 • mdps
 • pareigunai
 • pdps
 • slaptai
 • vmi
 • vrsps
Top