Trumpa profesinės sąjungos istorija

Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinė sąjunga įsikūrė 1999 metų sausio 14 dieną, kai vadovų savivalė buvo pasiekusi apogėjų, nuobaudos dalijamos lengva ranka, prasidėjo atlyginimų ir etatų mažinimai. Reikėjo surasti būdų, kuriais būtų galima bent kiek pasipriešinti tokiai savivalei. Tai ir buvo profesinės sąjungos įkūrimo priežastis.Steigiamajame susirinkime Žirmūnų vidurinėje mokykloje dalyvavo 53 patys drąsiausi policijos pareigūnai, nepabijoję pasakyti „JAU GANA“. Tuometiniai policijos vadovai PS įkūrimui aktyviai kaišiojo pagalius į ratus: buvo bandoma uždrausti profsąjungas VRM sistemoje, ypatingos skubos tvarka Seimui buvo pateikta Policijos įstatymo pataisa, kuria būtų neleista egzistuoti profesinėm sąjungom VRM sistemoje, kitais būdais stengtasi sužlugdyti šią idėją. Visais įmanomais ir atrodo kartais nerealiais būdais tokiai įstatymo pataisai buvo pasipriešinta ir šiandien matome, kad gerbiami ministrai ir generaliniai komisarai, kurie norėjo mus sužlugdyti jau yra tik istorija ir ne daug kas juos tepamena.

Šiandien profesinė sąjunga yra juridinis asmuo, turi savo antspaudą ir einamąją sąskaitą banke bei vienija teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijose dirbančius ir į pensiją išėjusius pareigūnus bei veteranus. Profesinės sąjunga turi narių visose vidaus reikalų sistemos padaliniuose, kurių buveinė yra Vilniaus apskrityje.

Profesinė sąjunga yra Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos ir Europos policijos sąjungos (EPU) bei Tarptautinės profesinių sąjungų konfederacijos (ITUC) narė. Ši narystė padeda dalintis patirtimi su kitomis Lietuvos ir Europos profesinėmis sąjungomis, bendrai spręsti kylančias problemas.

Profesinė sąjunga visomis teisėtomis priemonėmis siekia apginti savo narių profesines, socialines, darbo ir ekonomines teises bei teisėtus interesus.

MŪSŲ DRAUGAI


  • lp
  • lpsk
  • ltpf
  • mdps
  • pareigunai
  • pdps
  • slaptai
  • vmi
  • vrsps
Top