teismas konstitucinisĮ Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinę sąjungą kreipėsi narys, Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – VAD prie VRM) pareigūnas T.V., kurio atžvilgiu buvo atliktas tarnybinis patikrinimas. Jam nuspręsta skirti tarnybinę nuobaudą – papeikimą dėl to kad jis:

 1. 1.pateikė važiavimo išlaidų ataskaitą, kurioje nurodyta, kad tris mėnesius į tarnybos vietą ir iš jos vyko asmeniniu automobiliu, nors Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nutarimu bei Vilniaus apygardos teismo nutarimu iš jo atimta teisė vairuoti transporto priemones.
 2. nepateikė informacijos apie nutrauktą gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, bei pasikeitusią gyvenamąją vietą.

 

svarstyklesĮ Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinę sąjungą kreipėsi narys K.C., kurio atžvilgiu buvo atliktas tarnybinis patikrinimas, įsakymu jam nuspręsta skirti tarnybinę nuobaudą – papeikimą dėl naktinio matymo prietaiso dingimo, taip pat priimtas sprendimas išieškoti beveik 7000 Lt. dydžio materialinę žalą. Profesinės sąjungos teisininkai įvertinę tarnybinio patikrinimo išvadą rekomendavo ją skųsti teismine tvarka.

temideauksinePareigūnas A. B. skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinės (toliau – Rinktinė) vado įsakymą (toliau – Įsakymas), kuriuo pareigūnui A. B. skirta tarnybinė nuobauda – pastaba. Tarnybinė nuobauda buvo pakirta už tai, kad pareigūnas neva neužtikrino efektyvaus tarnybinės užduoties atlikimo, aplinkos prie valstybės sienos stebėjimą vykdė pasienio sargybos tarnybiniame žiniaraštyje nenustatytoje vietoje, būdamas atraminiame punkte kartu su kita pasienio sargyba pavaldžiam pareigūnui leido miegoti.

teismo saleĮ Vilniaus m. policijos darbuotojų profesinę sąjungą kreipėsi narys S. D. dėl galimai pažeistų jo teisių. Po konsultacijų su profesinės sąjungos teisininkais S. D. buvo rekomenduota kreiptis į Vilniaus apygardos administracinį teismą dėl įsakymo panaikinimo, kuriuo išeitinė kompensacija jam buvo apskaičiuota ir išmokėta kaip pareigūnui, nepertraukiamai ištarnavusiam 19 metų 6 mėnesius 26 dienas (išmokėta 4 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio kompensacija), nors jo vidaus tarnybos stažas, Lietuvos valstybei stažas atleidimo dieną buvo nustatytas 20 metų 10 mėnesių 19 dienų (priklausytų 6 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio kompensacija).

svarstyklesĮ Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinę sąjungą kreipėsi narys, kurio atžvilgiu atliktas tarnybinis patikrinimas, išvados rezoliucine dalimi nuspręsta pareigūnui skirti tarnybinę nuobaudą – papeikimą, bei išieškoti beveik 7000 Lt. materialinę žalą. Profesinės sąjungos teisininkai įvertinę tarnybinio patikrinimo išvadą rekomendavo ją skųsti teismine tvarka. Teismas pareigūno skundą tenkino visiškai: panaikino įsakymo dalį, kuria pareigūnui paskirta tarnybinė nuobauda – papeikimas, panaikino įsakymą, kuriuo nuspręsta išieškoti iš pareigūno beveik 7000 Lt. materialinę žalą, bei panaikino sudarytą pilnutinės materialinės atsakomybės sutartį.

 

Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinės sąjungos informacija 

Straipsnį parengė teisininkė Ivona Rindzevičienė

teismo salePareigūnas Č. S. kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą prašydamas panaikinti Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Vilniaus aps. VPK) sprendimą, kuriuo atsisakyta įskaičiuoti į pareigūno vidaus tarnybos stažą laikotarpį nuo 1997 m. rugsėjo 12 d. iki 1998 m. rugpjūčio 3 d., kuomet jis buvo policijos rezervo nariu.

Vilniaus apygardos administracinis teismas panaikino Vilniaus aps. VPK sprendimą, kuriuo atsisakyta perskaičiuoti Č. S. vidaus tarnybos stažą, susijusį su jo darbu policijos rezerve nuo 1997 m. rugsėjo 12 d. iki 1998 m. rugpjūčio 3 d. ir įpareigojo Vilniaus aps. VPK perskaičiuoti Č. S. vidaus tarnybos stažą, įskaitant laikotarpį nuo 1997 m. rugsėjo 12 d. iki 1998 m. rugpjūčio 3 d.

 

svarstyklesLietuvos vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, kad Lietuvos vidaus reikalų ministerija (toliau – LR VRM) nutartimi neteisėtai ir nepagrįstai į Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinės sąjungos (toliau – Profesinė sąjunga) nario G.D. tarnybos laiką pensijai skirti neįskaičiavo pusės mokymosi laiko Vilniaus aukštesniojoje technikos mokykloje. LR VRM sprendimą motyvavo tuo, kad kad G.D. į pareigas Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato Patrulinės tarnybos rinktinės policininku paskirtas nuo 1993 m. rugpjūčio 1 d., t. y. praėjus nustatytam trejų mėnesių terminui, todėl įskaityti pusę mokymosi laiko Vilniaus aukštesniojoje technikos mokykloje laikotarpio nuo 1988 m. rugsėjo 1 d. iki 1992 m. birželio 13 d. į tarnybos laiką pensijai skirti nėra teisinio pagrindo.

 

temideauksine2010 m. rugpjūčio 31 d. pareigūnas P.S., patruliuodamas kartu su pareigūnu I. P., apie 00.30 val. iš Vilniaus apskr. VPK Operatyvaus valdymo skyriaus gavo pranešimą, kad Stanevičiaus g. 23, Vilniuje, prie mokyklos iš automobilio garsiai groja muzika ir yra triukšmaujama. Atvykę į iškvietimo vietą, pareigūnai nuėjo ieškoti triukšmaujančių asmenų. Neužilgo buvo pastebėtas įtartinas vaikinas, kuris apžiūrinėjo automobilius, todėl pareigūnai nusprendė jį patikrinti. Pareigūnus pastebėjęs vaikinas pasitraukė nuo automobilių ir skubiai nuėjo link Stanevičiaus g. 9 namo. Supratę, kad asmuo, siekdamas išvengti patikrinimo mėgina pasišalinti, pareigūnai nusprendė jį pasivyti ir sulaikyti.

teismo sale2010 m. rugpjūčio 14 d. pareigūnas D. I. dirbo kartu su patruliu P. V. Apie 20.00 val., važiuodami Medeinos gatve, ties pirmu namu iš gatvės pusės pastebėjo raudonos spalvos automobilį ,,Mazda“ ir jame sėdinčius keturis asmenis, įtariamus narkotinių medžiagų vartojimu. Nusprendę patikrinti įtartinus asmenis, apsisuko tarnybiniu automobiliu. Tai pamatę automobilyje ,,Mazda“ sėdėję asmenys staiga šoko iš automobilio ir ėmė bėgti link Gabijos gatvės. Pareigūnas D. I. išlipęs iš automobilio, nusivijo bandančius pabėgti ir tokiu būdu išvengti patikrinimo asmenis. Nubėgęs apie 100 metrų, pareigūnas D. I. beveik pasivijo vieną iš bandančių pabėgti asmenų, ištiesė ranką mėgindamas sulaikyti šį asmenį, tačiau pastarasis dar pagreitino bėgimą ir pareigūnas D. I., praradęs pusiausvyrą, nugriuvo ant žemės. Nugriuvęs pajuto stiprų skausmą peties srityje, dėl ko nebegalėjo tęsti persekiojimo. Nuvykus į ligoninę, pareigūnui D. I. buvo padaryta rentgeno nuotrauka ir nustatytas dešiniojo raktikaulio lūžis.

teismas plaktukasPareigūnas D. G. skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinės (toliau – Rinktinė) vado įsakymą, kuriuo pareigūnui D. G. skirta tarnybinė nuobauda (toliau – Įsakymas). Skunde nurodė, kad Rinktinės vado Įsakymu jam buvo paskirta tarnybinė nuobauda – pastaba, už tai, kad jis 2011 m. gegužės 7 d. Padvarionių užkardoje pamainos vyresniojo darbo vietoje, nuo 21.57 val. iki 22.30 val., kompiuteryje TPC/IP, kurio adresas 10.23.50.71, 33 minutes lankėsi pornografiniuose ir kituose su tarnyba nesusijusiuose internetiniuose tinklalapiuose. Pareigūnas D. G. pažymėjo, kad nurodytu laiku Padvarionių užkardos budėtojų dalyje tarnybą vykdė du pareigūnai: jis ir S. J. Teigė, kad Padvarionių užkardos budėtojų dalyje yra dvi kompiuterinės vietos – budėtojo ir pamainos vyresniojo.

MŪSŲ DRAUGAI


 • lp
 • lpsk
 • ltpf
 • mdps
 • pareigunai
 • pdps
 • slaptai
 • vmi
 • vrsps
Top