Žinok savo teises tarnybinio patikrinimo metu

 1. Per 20 d. turi būti informuotas apie pradėtą tarnybinį patikrinimą. Darbdavys tave informuos pranešimu dėl tarnybinio nusižengimo, su kuriuo būsi supažindintas pasirašytinai. Atsisakymas pasirašyti neturės jokios įtakos procedūrai.
 2. Pranešime turi būti nurodyta, koks tarnybinis nusižengimas galimai padarytas, Tavo teisės, turimi duomenys, kurių pagrindu pradėtas tarnybinis patikrinimas.
 3. Jei esi profesinės sąjungos narys, gavęs pranešimą nedelsiant informuok apie tai savo profesinę sąjungą, pateik pranešimo kopiją ir kitą turimą informaciją.
 4. Gali prašyti tikrintojo iš karto Tave apklausti, savarankiškai rašyti paaiškinimą arba pateikti paaiškinimą per tikrintojo nurodytą laikotarpį.
 5. Teik paaiškinimą tik pasikonsultavęs su profesinės sąjungos teisininku.
 6. Paaiškinimo pateikimas yra tikrinamo pareigūno teisė, o ne pareiga.
 7. Turi teisę tarnybinio patikrinimo, tarnybinės nuobaudos skyrimo procedūros metu turėti atstovą.
 8. Tavo prašymu visos tarnybinio patikrinimo, tarnybinės nuobaudos skyrimo procedūros metu Tave konsultuos ir teisėtus interesus atstovaus profesinė sąjunga.
 9. Tarnybinio patikrinimo metu turi teisę tikrintojui teikti prašymus (pvz., apklausti įvykio liudytojus) bei įrodymus.
 10. Turi teisę pavaldumo tvarka apskųsti tikrintojo veiksmus.

 

Tavo teisės baigus tarnybinį patikrinimą:

 1. Tarnybinis nusižengimas gali būti tiriamas ne ilgiau kaip 30 d., neįskaitant laiko, per kurį nebuvai darbe dėl ligos ar atostogų. Esant svarbioms aplinkybėms, tarnybinio patikrinimo terminas gali būti pratęstas dar iki 30 d.
 2. Patikrinimas baigiamas surašant tarnybinio patikrinimo išvadą.
 3. Baigus patikrinimą, turi teisę susipažinti su tarnybinio patikrinimo išvada bei visa patikrinimo metu surinkta medžiaga ir gauti kopijas.
 4. Su įsakymu dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo turi būti supažindinamas pasirašytinai per 5 darbo dienas, neįskaitant laiko, per kurį nebuvai tarnyboje dėl ligos arba atostogavai.
 5. Jei esi profesinės sąjungos narys, skiriant tarnybinę nuobaudą reikalingas išankstinis profesinės sąjungos sutikimas.
 6. Nesutikdamas su paskirta tarnybine nuobauda, turi teisę ją ginčyti teisme.

MŪSŲ DRAUGAI


 • lp
 • lpsk
 • ltpf
 • mdps
 • pareigunai
 • pdps
 • slaptai
 • vmi
 • vrsps
Top