TAI KAS GI VYKSTA SU TOMIS PENSIJOMIS?

PensijosVilniaus miesto policijos darbuotojų profesinės sąjunga sulaukia daug narių klausimų, susijusių su pensijų reforma.

Pirmiausia būtina pabrėžti, jog Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija pristatė Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų, sportininkų rentų ir kompensacinių išmokų įstatymo projektą (toliau – projektas), kuris nebūtinai įsigalios 2024 m. liepos 1 d. ir nebūtinai tokios apimties, koks yra pateiktas šiuo metu.

Jeigu šiuo metu pateiktas projektas įsigaliotų nuo 2024 m. liepos 1 d., projekte numatytas 10 metų pereinamasis laikotarpis, kurio metu galiotų dvi pareigūnų pensijos sistemos. Pareigūnai per tuos 10 metų turėtų galimybę pasirinkti, kuri pareigūnų pensijų sistema – galiojanti ar nauja - kiekvienam individualiai parankesnė.

Dėl šių priežasčių nėra pagrindo priimti skubotų sprendimų dėl išėjimo į pensiją.

Toliau apžvelgiame pagrindines šiuo metu galiojančios pareigūnų pensijų sistemos ir projekto nuostatas.

KLAUSIMAIGALIOJANTI SISTEMAPROJEKTAS
Kada įgyjama teisė į pareigūnų pensiją? Ištarnavus nustatytą metų skaičių (20-25 m.).

Ištarnavus nustatytą metų skaičių ir sukakus nustatytą amžių 55 m. (išskyrus, atvejus, kai įstatymu nustatytas amžius, iki kurio pareigūnas gali tarnauti, yra mažesnis – jiems sukakus šį amžių).

Koks minimalus tarnybos stažas pareigūnų pensijai gauti?

20-25 m., išskyrus atvejus, kai asmenys yra atleidžiami dėl sveikatos kaip netinkami tarnybai (5 metai) ir kt. nustatytais atvejais.

15 metų, išskyrus atvejus, kai asmenys yra atleidžiami dėl sveikatos kaip netinkami tarnybai.
Minimalus stažas ilginamas palaipsniui per 10 metų (žr. 1 priedą).

Kokios pareigūnų pensijų rūšys?

- už tarnybą;
- netekto darbingumo;
- našlių ir našlaičių.

- už tarnybą;
- atleistiems dėl sveikatos;
- našlių ir našlaičių.

Koks pareigūnų pensijos dydis?

už 1-20 tarnybos metus - po 1%,
už 21-25 m. - po 1.5% (25 m. – 27.5%),
už 26 m. ir vėliau - po 1%

Už 30 m. mokama 32.5% pareigūno nustatyto DU (neatskaičius mokesčių) dydžio pensija – sudaro vid. 37,4 proc. nuo vidutinio DU „į rankas“.

Apskaičiuojant pensiją už tarnybą skirti po 2,5 proc. už metus, tačiau maksimali pensija negali viršyti 70 proc. DU „į rankas“.

Ribojimas būtų nustatomas individualiai atsižvelgiant į pareigūno tarnybos stažą; pavyzdžiui, 70 proc. nustatyta ištarnavusiems 35 m. ir daugiau (žr. 2 priedą).

Kokie pareigūnų pensijos dydžio apskaičiavimo pagrindai?

Pareigūno nurodytų paeiliui ištarnautų 5 tarnybos metų palankiausių nuosekliai einančių 12 mėnesių nustatyto DU vidurkis.

Į DU įskaitoma pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir laipsnį (tam tikrais atvejais ir už kvalifikaciją).

Skaičiuojama iš 15 metų pareigūno tarnybos laikotarpio DU vidurkio.
Dėl ankstesnių metų darbo užmokesčio nuvertėjimo apskaičiuojant pensiją DU taikomi tam tikri koeficientai ir rodikliai.

Į DU pensijai apskaičiuoti papildomai įskaitomi visi priedai ir priemokos, tiesiogiai susiję su tarnybos pareigų vykdymu, apmokėjimą už darbą poilsio ir švenčių dienomis, viršvalandinį darbą.
Socmin‘as pateikė pensijų apskaičiavimo pavyzdį (žr. 3 priedą).

Kokia minimali pareigūnų pensija?  

Nustatomos pareigūnų pensijų „grindys“ 350 Eur, t. y., minimali pareigūnų pensija, kuri negali būti mažesnė, jeigu pareigūnas turi 25 metų tarnybos stažą arba pagal dabar galiojančią sistemą 20-25 m. vidaus tarnybos stažą.

Jeigu stažas mažesnis, nei nurodytas, minimalios pensijos dalis proporcingai mažinama pagal ištarnautus metus.

Ar pareigūnų pensija indeksuojama?

Indeksavimo koeficientas apskaičiuojamas pagal SVKI.

Kasmet, indeksavimo koeficientu, kuris taikomas socialinio draudimo bazinei pensijai (IK).

Ar mokamas socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio priedas ar jo dalis?

Pareigūnui, negaunančiam socialinio draudimo (toliau – senjorų) pensijos ir nedirbančiam arba uždirbančiam iki MMA, mokamas socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio priedas (jo dalis).

Priedas naikinamas. Dėl, anot socmin‘o, dosnesnės pensijos apskaičiavimo tvarkos, iš esmės jis būtų integruojamas į pensijos dydį.

Kaip su pareigūnų pensijos dydžiu, kai įgyjama teisė į senjorų pensiją? Pareigūno pensijos kartu su senjorų pensijos suma ribojama 1,1637 šalies VDU.

Įgijus teisę gauti senjorų pensiją, pareigūnų pensija būtų mažinama atsižvelgiant senjorų pensijos dydį. Pavyzdžiui, pareigūno pensija 1000 Eur, senjorų pensija 800 Eur, vadinasi prie senjorų pensijos (800 Eur) mokama 200 Eur pareigūno pensija.

Jeigu pareigūno pensija lygi ar mažesnė už senjorų pensiją, papildomai mokama minimalioji pareigūnų pensija (350 Eur).

 

1 priedas

1. 5 metai, – jeigu tarnybos arba darbo stažas 2024 m. liepos 1 d. yra 5 metai ir daugiau;

2. 6 metai, – jeigu tarnybos arba darbo stažas 2024 m. liepos 1 d. yra 4 metai 6 mėnesiai ir daugiau, bet mažiau nei 5 metai;

3. 7 metai, – jeigu tarnybos arba darbo stažas 2024 m. liepos 1 d. yra 4 metai ir daugiau, bet mažiau nei 4 metai 6 mėnesiai;

4. 8 metai, – jeigu tarnybos arba darbo stažas 2024 m. liepos 1 d. yra 3 metai 6 mėnesiai ir daugiau, bet mažiau nei 4 metai;

5. 9 metai, – jeigu tarnybos arba darbo stažas 2024 m. liepos 1 d. yra 3 metai ir daugiau, bet mažiau nei 3 metai 6 mėnesiai;

6. 10 metų, – jeigu tarnybos arba darbo stažas 2024 m. liepos 1 d. yra 2 metai 6 mėnesiai ir daugiau, bet mažiau nei 3 metai;

7. 11 metų, – jeigu tarnybos arba darbo stažas 2024 m. liepos 1 d. yra 2 metai ir daugiau, bet mažiau nei 2 metai 6 mėnesiai;

8. 12 metų, – jeigu tarnybos arba darbo stažas 2024 m. liepos 1 d. yra 1 metai 6 mėnesiai ir daugiau, bet mažiau nei 2 metai;

9. 13 metų, – jeigu tarnybos arba darbo stažas 2024 m. liepos 1 d. yra 1 metai ir daugiau, bet mažiau nei 1 metai 6 mėnesiai;

10. 14 metų, – jeigu tarnybos arba darbo stažas 2024 m. liepos 1 d. yra 6 mėnesiai ir daugiau, bet mažiau nei 1 metai.

 

2 priedas

Tarnybos stažas pareigūnų pensijai už tarnybą skirtiPensijos dydžio ribojimas (procentais)
2 metai 4
5 metai 10
6 metai 12
7 metai 14
8 metai 16
9 metai 18
10 metų 20
11 metų 22
12 metų 24
13 metų 26
14 metų 28
15 metų 30
22 metai 44
23 metai 46
24 metai 48
25 metai 50
26 metai 52
27 metai 54
28 metai 56
29 metai 58
30 metų 60
31 metai 62
32 metai 64
33 metai 66
34 metai 68
35 metai ir daugiau 70
   

3 priedas*

vpp pensijos

*skaičiavimų pavyzdys parengtas socmin‘o / profesinė sąjunga neatsako už skaičiavimo duomenų teisingumą

 

--

Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinės sąjungos informacija,

parengta pagal Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų, sportininkų rentų ir kompensacinių išmokų įstatymo projektą bei

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtą medžiagą

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti

MŪSŲ DRAUGAI


  • lp
  • lpsk
  • ltpf
  • mdps
  • pareigunai
  • pdps
  • slaptai
  • vmi
  • vrsps
Top