DISKRIMINUOJANČIOS PAREIGŪNŲ TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO „REKOMENDACIJOS“

diskriminacijaŠ. m. vasario 13 d. E. Šileris policijos bendruomenei pristatė pareigūnų kasmetinių tarnybinės veiklos vertinimų principus. Labai gerai tarnybinė veikla vertinama visų apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų (toliau – AVPK) specializuotų kriminalinės policijos padalinių pareigūnų, įskaitant ir Imuniteto padalinius, 40 % specializuotose policijos įstaigose ("Aras", KTC, LKPT, LPM) dirbančių pareigūnų ir 10 % AVPK dirbančių pareigūnų.

Š. m. vasario 14 d. Vilniaus apskr. VPK padalinių vadovams jau buvo išplatinta „rekomendacija“ didžiausią įvertinimą „labai gerai“ skirti ne daugiau nei 10 % vadovaujamame padalinyje realiai dirbančių pareigūnų.

Vidaus tarnybos statuto 34 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas reikalavimas užtikrinti pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo visapusiškumą ir objektyvumą. „Rekomendacija“ iškreipia tarnybinės veiklos vertinimo instituto esmę, pažeidžiami įstatymų viršenybės, teisėtų lūkesčių ir pagarbos įgytoms teisėms, teisingumo, lygiateisiškumo, sąžiningumo ir skaidrumo principai, atitinkamai pažeidžiamos labai gerai tarnavusių pareigūnų teisės, o tokių pareigūnų tiesioginiai vadovai spaudžiami priimti neteisėtus sprendimus, jiems daromas neteisėtas poveikis.

Pareigūnas yra spaudžiamas įvykdyti nustatytas užduotis ir jas viršyti, nes kiekvienas padalinys siekia parodyti kuo geresnius veiklos rezultatus. Pareigūnas stengiasi pasiekti ir viršyti nustatytas tarnybines užduotis, maksimaliai išnaudoti savo profesines ir asmenines savybes, ugdytis ir tikisi, kad įdėtos pastangos bus objektyviai atlygintos. Atėjus vertinimo dienai, jam pasakoma, kad atsiprašau, bet įvertinus jūsų veiklą labai gerai bus viršyta padaliniui „rekomenduota“ kvota?

Nors „rekomendacijose“ maloniai pabrėžiama, jog vertinimas turi būti objektyvus, tačiau pats vertinimų principas „rekomenduojant“ kvotas paneigia vertinimų esmę – objektyvumą ir visapusiškumą. Negana to, pareigūnai negali būti diskriminuojami pagal įstaigas ar jų padalinius, kaip šiuo atveju buvo padaryta. Tai grubus lygiateisiškumo principo pažeidimas.

Visumoje tai ydinga praktika, kuri ir toliau plėtojama.

Be kita ko, Vilniaus apskr. VPK išplatintoje informacijoje pabrėžiama, kad tarnybinė veikla negali būti vertinama, oi, atsiprašome, – „rekomenduojama“ veiklos nevertinti labai gerai tų pareigūnų, kurie neišlaikė nuotolinių mokymų „Bendrieji veiklos pagrindai“ testų.

Atkreiptinas dėmesys, kad Policijos departamente buvo pažadėta, jog nuotolinių mokymų testų rezultatai neturės jokių pasekmių, įskaitant ir vertinimus. Kaip matyti, pažado arba nesilaikoma, arba nepaisoma.

Pabrėžtina, kad aukščiau išdėstyti pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo principai nebuvo aptarti ir suderinti su pareigūnų interesus atstovaujančiomis ir juos ginančiomis profesinėmis sąjungomis. Tai žingsnis atgal socialinės partnerystės skatinimo kontekste.

Apibendrinus, Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinė sąjunga pareiškia, kad nepritaria „rekomenduojamiems“ pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo principams – turi būti užtikrinta tarnybinės veiklos vertinimo instituto esmė vertinimą atlikti visapusiškai ir objektyviai. Įvertinus pareigūnų veiklą objektyviai ir nustačius didesnį lėšų poreikį darbo užmokesčiui, kaip žinia, nustatyta tvarka galima kreiptis dėl papildomo finansavimo paskyrimo.

Reaguodama į šią situaciją, Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinė sąjunga vakar raštu kreipėsi į Policijos departamentą bei Vilniaus AVPK.

 

Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinės sąjungos informacija

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti

MŪSŲ DRAUGAI


  • lp
  • lpsk
  • ltpf
  • mdps
  • pareigunai
  • pdps
  • slaptai
  • vmi
  • vrsps
Top