velykos16SU ATBUNDANČIU PAVASARIU,

SU GRĮŽTANČIAIS PAUKŠČIAIS

ARTĖJA PATI GRAŽIAUSIA PAVASARIO ŠVENTĖ – VELYKOS.

TEGUL SU JOMIS Į JŪSŲ NAMUS ATEINA...

pinigai.eurai2016-03-03 Vilniaus aps. VPK vyko Tarnybinių pranešimų dėl priedų ir priemokų skyrimo nagrinėjimo komisijos posėdis, kurio metu buvo svarstomi prašymai skirti procentinius priedus už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą. Vadovaujantis 2015-04-08 Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymu Nr. 5-V-367 patvirtinto Prevencijos padalinio pareigūno veiklos aprašo I skyriaus 4 punktu, buvo prašoma skirti priemokas tyrėjams (apylinkės inspektoriams) už papildomai priskirtas apylinkes .

 Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininko Vlado Sandos teigimu, posėdžio metu buvo išsakyta kategoriška nuomonė, kad priedai nebus mokami, nes tam neskirta lėšų, o turimų darbo užmokesčio lėšų nepakanka 600-700 eurų programai įgyvendinti nuo 2016-07-01. Taip pat buvo paminėta, kad artimiausiu metu įvyks policijos taryba, kur bus svarstomas papildomas lėšų poreikis, ir tik esant teigiamam sprendimui tokie prašymai bus svarstomi.

vrm.polikl.atidarymasKovo 22 d. atidarytas renovuotas Vidaus reikalų ministerijos (VRM) Medicinos centro Pirminės asmens sveikatos priežiūros skyrius, kuriame bus teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos vidaus reikalų ir kitų statutinių įstaigų pareigūnams bei pareigūnų ir karių valstybinių pensijų gavėjams.

Atidaryme dalyvavo vidaus reikalų ministras Saulius Skvernelis, sveikatos apsaugos ministras Juras Požela, Turto banko atstovai, vidaus reikalų sistemos pareigūnai, medikai, kiti garbingi svečiai.

daug pareigunuKodėl to klausiu? Nes greitai visuomenėje kils nepasitenkinimo banga dėl „blogukių“, kurie sugeba „nupirkti policiją“. Kodėl taip turėtų galvoti žmonės? Ogi dėl patruliams primestos labai atsakingos, bet jiems nebūdingos funkcijos – įvykio vietoje pradėti ikiteisiminį tyrimą.

Tai galės daryti žmonės, iš kurių nereikalaujama net aukštojo išsilavinimo. Generalinis komisaras Linas Parnavas mano, kad teisės studijas gali pakeisti kursai. Optimistiška.

teismai.strĮ Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinės sąjungą kreipėsi narys, kuris, atleistas iš pareigų Vilniaus apskrities vyriausiame policijos komisariate (toliau – Vilniaus apskrities VPK), o po vienerių metų grąžintas į tarnybą. Ginčo esmė ta, kad pareigūnas grąžintas ne į buvusias pareigas, į kurias jis grįžti siekė, o į kitas lygiavertes postinio pareigas. Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinė sąjunga parengė dokumentus teismui.

Skunde teismui buvo prašoma: 1) panaikinti įsakymą dėl pareigūno atleidimo iš vidaus tarnybos; 2) panaikinti įsakymą, kuriuo pareigūnas paskirtas į kita lygiavertes pareigas; 3) panaikinti sprendimą dėl atsisakymo grąžinti į ankstesnes pareigas; 4) įpareigoti atsakovą grąžinti pareiškėją į ankstesnes, t.y. patrulio, pareigas; 6) priteisti iš atsakovo darbo užmokestį už priverstinę pravaikštą dėl neteisėto atleidimo ir įpareigoti juos išmokėti pareiškėjui.

infNuo 2016 m. sausio 1 d. visi vidaus tarnybos sistemos pareigūnai yra draudžiami visų Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatyme nurodytų rūšių socialiniu draudimu. Paprastai tariant, darbdavys ir darbuotojas Sodrai moka įmokas, o esant draudiminiam įvykiui, darbuotojas iš Sodros (ne iš darbdavio, kaip buvo anksčiau) gauna išmokas. Pavyzdžiui, pareigūnui, buvusiam laikinai nedarbingu dėl ligos po 2016 m. sausio 1 d., ligos pašalpą apskaičiuoja ir išmoka Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyrius (trumpiau – Sodros Karinių struktūrų skyrius; šiame tekste toliau vartojama bendrojo pobūdžio sąvoka – Sodra).

 

kolektyv.vsatAntradienį pasieniečių ir profesinių sąjungų vadovai pasirašė Valstybės sienos apsaugos šakos kolektyvinę sutartį. Tikimasi, kad toks dokumentas sudarys sąlygas operatyviau, efektyviau ir paprasčiau spręsti sienos apsaugos sistemoje iškylančias problemas, o pasieniečiams bus suteiktos galimybės turėti geresnes darbo sąlygas.

Kolektyvinę sutartį VSAT centrinėje įstaigoje Vilniuje parašais patvirtino Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vadas Renatas Požėla, Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos (LTPF) pirmininkė Loreta Soščekienė ir Lietuvos pasienio pareigūnų profesinės sąjungos (LPPPS) pirmininkas Vladimiras Banel.

temide photoPareigūnas kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinės (toliau – Darbdavys) vado įsakymą, kuriuo pareigūnui buvo paskirta tarnybinė nuobauda. Tarnybinė nuobauda buvo pakirta už tai, kad pareigūnas, nesilaikydamas tiesioginio vadovo sargybų pamainos darbo plane nurodyto draudimo tarnybine transporto priemone važiuoti per kalvotas vietoves ir nepateisinamai ilgai vykęs į įvykio vietą aplinkiniu, dukart ilgesniu už optimalų kelionės maršrutu, netinkamai įvykdė budėtojos nurodymą skubiai reaguoti į sienos pažeidimų fiksavimo sistemos suveikimą.

info.pavĮsigaliojusia nauja Vidaus tarnybos statuto redakcija, 5 metais prailgintas amžius, kuriam suėjus pareigūnas atleidžiamas iš tarnybos. Pakeitimas aktualus visiems pareigūnams, kurie pradėjo tarnauti iki 2015 m. gruodžio 31 d. Naujai nustatyta maksimali amžiaus riba yra ši:

 

info5Kartu su nuo š. m. sausio 1 d. įsigaliojusia naująja Vidaus tarnybos statuto redakcija įsigaliojo ir nauja pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo tvarka. Ši tvarka reikšminga tuo, kad sudarytos galimybės, nepriklausančios nuo Seimo ir kitų institucijų malonės, didinti pareiginę algą kasmet. Tiesa, ji palanki tik tiems policininkams ir sienos saugotojams, kurie dirba gerai (tarnybinė veikla įvertinama „gerai“ trečią kartą iš eilės) ir labai gerai.

Svarbu paminėti, kad tarnybinės veiklos vertinimas nėra grindžiamas vien tik rezultatais. Vertinamos taip pat asmeninės, dalykinės savybės bei požiūris į tarnybą.

MŪSŲ DRAUGAI


  • lp
  • lpsk
  • ltpf
  • mdps
  • pareigunai
  • pdps
  • slaptai
  • vmi
  • vrsps
Top