tarnybine nuobaudaValstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VSAT prie LR VRM), atlikusi tarnybinį patikrinimą dėl VSAT prie LR VRM Vilniaus rinktinės vado įsakymo, kuriuo pareigūnui A.M. paskirta tarnybinė nuobauda – pastaba, nustatė, kad tyrimo metu nebuvo ištirtos visos aplinkybės. Konstatavo, kad tarnybinė nuobauda A.M. skirta nenustačius pastarojo veiksmuose tarnybinio nusižengimo sudėties, taip pat neatsižvelgus į tai, kad pažeidimas formalus, nesukėlė jokių padarinių. Pabrėžė, kad atsižvelgiant į tai, įsakymas dėl tarnybinės nuobaudos paskyrimo nedelsiant turi būti panaikintas.

 

pinigaiĮ Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinę sąjungą (toliau – Profesinė sąjunga) kreipiasi pareigūnai, kuriems dėl įvykusio nelaimingo atsitikimo metu patirtos traumos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius (toliau – VSDFV Vilniaus skyrius) atsiunčia pranešimą apie išmokėtiną sumą ir nurodymą per 10 dienų nuo pranešimo gavimo dienos į VSDFV Vilniaus skyriaus valstybinio socialinio draudimo lėšų surenkamąją sąskaitą pervesti 3 procentus išmokėtinos draudimo sumos.

Informuojame, kad ne pareigūnas, o valstybės institucija, kurioje tarnauja (eina pareigas) ar tarnavo (ėjo pareigas) pareigūnas, turi pervesti 3 procentus nuo išmokėtinos draudimo sumos.

 

Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinės sąjungos informacija.

Straipsnį parengė teisininkė Gema Zapasnykienė.

MŪSŲ DRAUGAI


  • lp
  • lpsk
  • ltpf
  • mdps
  • pareigunai
  • pdps
  • slaptai
  • vmi
  • vrsps
Top