Profsąjungų atstovai Centriniame valdymo komitete nepritarė biudžeto lėšų perskirstymui

Profsąjungų atstovai Centriniame valdymo komitete nepritarė biudžeto lėšų perskirstymuiŠ.m. rugsėjo 30 d. vykusiame Centriniame Valdymo komitete buvo svarstyti klausimai dėl statutinių valstybės tarnautojų neeilinio vertinimo, biudžeto 8 mėnesių vykdymo; suminės darbo laiko apskaitos taikymo Policijos departamento Pajėgų valdymo valdybos 1-ojo skyriaus darbuotojams, Vilniaus miesto šeštojo policijos komisariato prijungimo prie Vilniaus miesto penktojo policijos komisariato, Lietuvos policijos profesinės sąjungos rašto „Dėl problemų policijoje“.

Dėl statutinių valstybės tarnautojų neeilinio vertinimo pateikta informacija, jog yra apie 2400 pareigūnų, kurių nustatytas pareiginės algos koeficientas nesiekia rekomenduotino pareiginės algos koeficiento, šią problemą spręsti reikėtų daugiau nei 2 mln. Eur. papildomų lėšų. Pasiūlyta š.m.. IV ketv. neeilinį statutinių valstybės tarnautojų veiklos vertinimą atlikti 2023 m. papildomų lėšų sąskaita:

- pareigūnams, kuriems iki rekomenduotino pareiginės algos koeficiento trūksta 0,5 ir daugiau;

- papildomai vertinti labiausiai pasižymėjusius pareigūnus – didinti pareiginės algos koeficientą per 0,5 pareiginės algos koeficiento.

Siūlymams, dėl š.m. IV ketv. neeilinio statutinių valstybės tarnautojų veiklos vertinimo, po diskusijų pritarta bendru sutarimu.

Svarstant klausimą dėl 2022 m. biudžeto 8 mėnesių vykdymo pateikta informacija, jog Policijai papildomų lėšų poreikis siekia apie 3,3 mln.Eur. Pinigų trūksta elektrai, šildymui, transporto eksploatacijai (degalams, remontui) ir kt. reikmėms.

Policijos departamento atstovai pasiūlė, jog sutaupytas lėšas perskirstyti, perskirstant iš VSAT Policijos departamentui, o iš Policijos departamento sutaupytų lėšų – VSAT.

Lietuvos policijos profesinės sąjungos (toliau – LPPS) pirmininkė Roma Katinienė akcentavo, kad nepritaria tokiam Vidaus reikalų ministerijos siūlymui dėl biudžeto perskirstymo.

„Didelis pareigūnų darbo krūvis, neišspręstas klausimas dėl motyvacinės sistemos, reagavimo ir veiklos padalinių darbuotojų krūvių, todėl sutaupytas darbo užmokestis turėtų būti skiriamas didesnį darbo krūvį turintiems pareigūnams“, - komiteto posėdyje kalbėjo LPPS pirmininkė.

Kadangi biudžeto lėšų perskirstymui nepritarė net trys Centrinio valdymo komiteto nariai, nutarta informuoti Vidaus reikalų ministeriją, kad profesinėms sąjungoms buvo pristatytas galimas biudžeto lėšų perskirstymas, tačiau jam buvo nepritarta.

Pristatant klausimą dėl suminės darbo laiko apskaitos taikymo Policijos departamento Pajėgų valdymo valdybos 1-ojo skyriaus darbuotojams, argumentuota, jog norint užtikrinti tinkamą darbo laiko apskaitą ir apmokėjimo tvarką, suvienodinti darbo krūvius ir užtikrinti nepertraukiamą pavestų funkcijų vykdymą, tokia apskaitos forma yra neišvengiama būtinybė.

Valdymo komitetas šiam siūlymui pritarė.

Valdymo komitetui buvo pristatytos ir Vilniaus miesto šeštojo policijos komisariato ir Vilniaus miesto penktojo policijos komisariato sujungimo priežastys, būsima struktūra, pareigybių skaičius.

Po diskusijų, bendru sutarimu nutarta įpareigoti Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą iki 2022 m. lapkričio 1 d. apsvarstyti Vilniaus miesto šeštojo policijos komisariato prijungimo prie Vilniaus miesto penktojo policijos komisariato planą su bendruomene, profesinėmis sąjungomis, centrinio valdymo komitete ir tuomet dar kartą svarstyti šį klausimą Policijos Departamento Centrinio valdymo komitete.

Lietuvos policijos profesinės sąjungos rašte „Dėl problemų policijoje“ išdėstytoms problemoms aptarti paskirtas atskiras pasitarimas š.m. spalio 19 d.

 

https://www.policijosps.lt/post/profs%C4%85jung%C5%B3-atstovai-centriniame-valdymo-komitete-nepritar%C4%97-biud%C5%BEeto-l%C4%97%C5%A1%C5%B3-perskirstymui?fbclid=IwAR3KGikNbSQev51uze1j58U2GqLCAqOneCk_jb_wi2zZeuIcLwLDjXWd_MI

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti

MŪSŲ DRAUGAI


  • lp
  • lpsk
  • ltpf
  • mdps
  • pareigunai
  • pdps
  • slaptai
  • vmi
  • vrsps
Top