Pareigūnų atstovai kreipėsi į atsakingas institucijas dėl policijos reformos vertinimo

PolicijaŠiandien, sausio 25 d., Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija, Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas, Lietuvos policijos profesinė sąjunga, Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga, Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga ir Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinė sąjunga pasirašė bendrą kreipimąsi dėl būtinybės įvertinti policijos reformą ir sušvelninti jos policijos sistemai ir visuomenės saugumui sukeltą žalą.

Pareigūnams atstovaujančios organizacijos kreipėsi į Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos, Teisės ir teisėtvarkos bei Audito komitetus, o taip pat Vidaus reikalų ministeriją.

Praėjus metams galime konstatuoti, kad pertvarkai tinkami nepasirengta, ji atlikta neatsakingai ir tai sukėlė daug neigiamų pasekmių. Dėl to prašome įvertinti Policijos departamento vykdytą policijos reformą, taip pat imtis veiksmų, kuriais būtų gerinamos pareigūnų tarnybos ir apmokėjimo sąlygos, gerinama ikiteisminio tyrimo kokybė, skaidrinama policijos sistema ir būtų susitelkiama į pagrindinių teisėsaugos tikslų įgyvendinimą.

Dėl to manome, kad būtina:

1. Aprūpinti pareigūnus šiuolaikiškomis specialiosiomis priemonėmis ir apmokyti jomis naudotis iki šiol jų nenaudojusius (arba naudojusius epizodiškai) pareigūnus. Paruošti (papildomai apmokyti) pareigūnus sąveikauti tarpusavyje ekstremaliomis aplinkybėmis.

2. Nuolatinio pobūdžio darbo užmokesčio kėlimo priemonėmis didinti pareigūnų darbo užmokestį, atsisakant laikino pobūdžio priemonių, tokių kaip suplanuotas viršvalandinis darbas, naktinis darbas, budėjimas namuose.

3. Motyvuoti didelę patirtį ir žinių bagažą turinčius pareigūnus tęsti tarnybą ir perduoti sukauptą patirtį jaunajai policijos pareigūnų kartai.

4. Visapusiškai įvertinti Lietuvos policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vykdytos reformos eigą ir pasekmes, įskaitant ir pasekmes pareigūnams, nustatyti atsakingus asmenis ir spręsti atsakomybės klausimą.

5. Įvertinti Lietuvos policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos politiką dėl finansinių išteklių naudojimo ir tikslingumo bei Policijos generalinio komisaro veiksmų pagrįstumą ir spręsti jo bei susijusių asmenų atsakomybės klausimą.

6. Ištirti Policijos generalinio komisaro veiksmus įgyvendinant policijos reformą, nustatant pareigūnų darbo užmokesčio didinimo gaires, užtikrinant pareigūnų saugą ir sveikatą tarnyboje ir spręsti jo atsakomybės klausimą.

7. Kontroliuoti Lietuvos policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos veiksmus, kiek tai susiję su lėšų panaudojimo tikslingumu ir skaidrumu, reformos pasekmių suvaldymu ir jos tikslų pasiekimu.

 

LTPF informacija
2018-01-25

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti

MŪSŲ DRAUGAI


  • lp
  • lpsk
  • ltpf
  • mdps
  • pareigunai
  • pdps
  • slaptai
  • vmi
  • vrsps
Top