Pareigūnų federacija netiki skubiai sukurptos probacijos tarnybų pertvarkos sėkme

Loreta SoščekienėLietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija (LTPF), susipažinusi su Kalėjimų departamento pažyma dėl siūlomos apygardų probacijos tarnybų pertvarkos, stipriai abejoja jos nauda.  Tarnybas norima centralizuoti, tačiau tai nesprendžia jų vargano finansavimo problemos ir iš to kylančių žmonių stygiaus bei prastų darbo sąlygų bėdų.

„Visi sutinkame, kad būtina geriau aprūpinti probacijos tarnybas, stiprinti pareigūnų teisinę padėtį. Deja, nemanome, kad pasiūlytas centralizacijos modelis atneš realios naudos. Negavome tai pagrindžiančių argumentų ir net pačioje pažymoje pripažįstama, kad bent trumpalaikėje perspektyvoje efekto probacijos tarnyboms išvis nebūtų, o sąnaudos viršytų esamas“, – teigia LTPF pirmininkė Loreta Soščekienė.

Apygardų probacijos tarnybos turi daug opių problemų (pareigybių trūkumas, lemiantis didelį darbo krūvį; nepatrauklios darbo sąlygos; menkas pareigūnų aprūpinimas darbo priemonėmis), vis tik centralizacija į šiuos iššūkius neatlieptų. Priešingai, LTPF įžvelgia daugiau rizikų ir galimų probacijos funkcijų vykdymo sutrikimų. Susidaro įspūdis, kad sistemą imama pertvarkyti ne nuo opiausių problemų ir prioritetinių aspektų, o veikiau norint parodyti, jog kažkas daroma.

LTPF stipriai abejoja ir dėl siūlomo centralizuotos įstaigos pavaldumo Kalėjimų departamentui.

„Neramina ir tai, kad minėtoje pažymoje nekreipiama dėmesio į administracines funkcijas atliekančius darbuotojus ir kas nutiktų įgyvendinus šią pertvarką. Juk norima apie 50 proc. sumažinti jų skaičių, – atkreipia dėmesį L. Soščekienė. – Užsiminta, kad vertinta galimybė perduoti šias funkcijas ar jų dalį Kalėjimų departamentui, bet pasiūlymas nedetalizuotas, tad to rizkas sunku vertinti. Vis tik atsižvelgiant į dabartinę praktiką, tikėtina, kad bendrųjų funkcijų vykdymo našta būtų perkeliama likusiems probacijos tarnybų pareigūnams. Tokiu atveju probacijos tarnybos būtų dar labiau užkrautos darbu.“

Taip pat pastebėtina, kad darbo grupės, svarsčiusios probacijos tarnybų ateitį, veikloje nedalyvavo ne tik profesinės sąjungos, bet ir pačių probacijos tarnybų atstovai. Tai verčia abejoti, ar pasiūlytas centralizavimo modelis apskritai atitinka realią probacijos tarnybų situaciją ir poreikius.

LTPF vertinimu, rengiant apygardų probacijos tarnybų pertvarką, būtina įtraukti probacijos pareigūnus. Jie galės suteikti vertingiausių įžvalgų ir pasiūlymų, kaip pagerinti probacijos tarnybų ir jų pareigūnų situaciją. „Problemas reikia spręsti iš esmės, o ne pasitenkinti kosmetiniais pagražinimais“, – akcentuoja LTPF pirmininkė.

 

http://www.lpsk.lt/2017/09/20/pareigunu-federacija-netiki-skubiai-sukurptos-probacijos-tarnybu-pertvarkos-sekme/

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti

MŪSŲ DRAUGAI


  • lp
  • lpsk
  • ltpf
  • mdps
  • pareigunai
  • pdps
  • slaptai
  • vmi
  • vrsps
Top