INFORMACIJA IŠ SUSITIKIMO SU VILNIAUS APS. VPK VADOVYBE: SVARBU NE TIK KALBĖTIS, BET IR GIRDĖTI

Kalbėti-girdėtiVakar, t. y., gegužės 24 d. įvyko Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinės sąjungos atstovų, VAITĮPS ir Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Vilniaus aps. VPK) vadovybės bei atstovų susitikimas. Susitikime dalyvavo Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas V. Sanda, teisininkė N. Adomaitienė, tarybos narys M. Naruševičius, VAITĮPS pirmininkas V. Jagminas, Vilniaus aps. VPK viršininkas S. Gagas, viršininko pavaduotojai A. Mikulskis, M. Puskunigis, Darbuotojų sveikatos ir saugos komiteto pirmininkė D. Britovienė, Veiklos organizavimo skyriaus vedėjas L. Z. Bražėnas ir kiti administracijos atstovai.

 

Susitikimo metu buvo aptarti pastaruoju metu iškilę klausimai, tiek individualūs, tiek aktualūs daliai ar daugumai policininkų. Vyko ilga diskusija, išsakytos nuomonės, priekaištai ir pastebėjimai.  Toliau Jums pateikiame klausimų esmę ir konkrečius sprendimus.

- Viršininkas S. Gagas susitikimą pradėjo priekaištu, kad Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinės sąjungos žiniasklaidai pateiktoje informacijoje yra iškraipoma reali situacija dėl Vilniaus aps. VPK naudojamų automobilių būklės. Tenka pripažinti, kad VPK viršininkas nedisponuoja pilna informacija apie „žeme riedančius“ policijos automobilius ir jų būklę bei įrangos komplektus, o pateikus vieną kitą konkretų atvejį tai priėmė kaip atsitiktinį reiškinį ir pageidavo, kad profesinė sąjunga pateiktų informaciją kone apie visų VPK eksploatuojamų automobilių būklę.

- Viršininkas S. Gagas vienareikšmiškai pažadėjo, kad pietų pertrauka nuo š. m. birželio 1 d. bus įskaitoma į darbo laiką pareigūnams, dirbantiems suminiu darbo laiko apskaitos režimu (Patrulių rinktinė, Kelių patrulių rinktinė, OVS, Vytis, Areštinė, Mobili kuopa ir kt.), tačiau paklausus, ar bus kompensuota darbo užmokesčio nepriemoką už sausio – gegužės mėnesius, viršininkas pažymėjo, jog sprendimas neįskaičiuoti pietų pertraukos į darbo laiką, jo manymu, nepažeidė jokių teisės aktų reikalavimų, todėl nemano, kad tuo laikotarpiu susidarė darbo užmokesčio nepriemoka, kurią reikėtų kompensuoti.

- Aptariant 5-6 PK darbo sąlygas, buvo nuspręsta bendradarbiauti. Bus atliktas pakartotinis patikrinimas, kuriame dalyvaus Vilniaus aps. VPK Darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto bei Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinės sąjungos atstovai. Administracijos atstovai atsisakė dalyvauti „jungtinėje komisijoje“ atliekant patikrinimą vietoje.

- 2, 5-6 PK pareigūnams bus įteikiami įspėjimo apie galimą atleidimą lapeliai. Kai kurie pareigūnai jau turėjo juos gauti. Pažadėta, kad bus laikomasi visų procedūrinių reikalavimų, siūlomos laisvos pareigos ir kt. Tas pats taikoma ir Oro uosto patruliams. Vilniaus aps. VPK vadovas papildomai informavo apie susitarimą su šiais patruliais, kad jie ištarnauja 3 mėnesius Patrulių rinktinėje, o po to savo nuožiūra gali pakeisti darbo vietą.

- Daug diskutuota apie darbo užmokesčio didinimą bei programos antrojo etapo „700-850“ įgyvendinimą. Vilniaus aps. VPK informavo, kad taupomos lėšos šios programos sėkmingam įgyvendinimui. Jų teigimu, šiam etapui jie pasirengę. Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinės sąjungos atstovai pritarė, kad policijos patrauklumo didinimas, siekiant pritraukti naujus pareigūnus, yra labai svarbus, tačiau pažymėjo, kad seniau dirbantys darbuotojai yra policijos darbo kokybės pagrindas, todėl ragino rasti sprendimą,  kaip organizuoti darbą, kad darbo užmokestis didėtų proporcingai. Atskirai aptarti kinologai bei raitoji policija, kurių priedas už gyvūnų priežiūrą įskaičiuojamas į bendrą programinį darbo užmokestį, o ne mokamas papildomai, kas yra neteisinga, nes tai papildoma funkcija, reikalaujanti darbo, laiko ir sukelianti papildomų rūpesčių. Profesinės sąjungos taip pat perdavė informaciją iš Vidaus reikalų ministerijoje vykusio susitikimo, kurio metu Lietuvos policijos generalinio komisaro pavaduotojas nurodė, kad dabar programinį darbo užmokestį gaunantys pareigūnai galėtų tikėtis darbo užmokesčio didėjimo, pavyzdžiui, 850 Eur gaunantis viduriniosios grandies pareigūnas turėtų gauti 900 Eur. Vilniaus aps. VPK vadovybė pasakė, kad įgyvendinus programą „700-850“, bus įvertinti ir šie klausimai.

- Aptartas viršvalandinio darbo organizavimas ir apmokėjimas. Vilniaus aps. VPK informavo, kad sumoka už visą viršvalandinį darbą, net jei jis truko 15 min. Profesinės sąjungos išreiškė pastebėjimą, kad ne visais atvejais užfiksuotas viršvalandinis darbas pasiekia darbo užmokestį skaičiuojančius ir išmokančius darbuotojus. Taip pat ne visi vadovai sudaro sąlygas dirbti ilgiau. Vilniaus aps. VPK viršininko pavaduotojas atkreipė dėmesį, kad viršvalandinis darbas ne visada paskirstomas tolygiai, kas reiškia, kad vieni dirba neproporcingai ilgiau už kitus, o to neturėtų būti. Jis taip pat informavo, kad Vilniaus aps. sutinka leisti visiems pareigūnams šiek tiek dirbti viršvalandinį darbą. Apie tai informuoti padalinių vadovai ir paraginti sudaryti sąlygas viršvalandiniam darbui.

- Planuojama artimiausiu metu į Vilniaus aps. VPK priimti dirbti 34 naujus pareigūnus. Ateityje numatoma priimti dar daugiau.

- Sporto užsiėmimai vykdomi su Lietuvos policijos mokyklos instruktoriais, kurie sudaro sporto užsiėmimų grafikus, privalomus tiek pareigūnams, tiek jų vadovams. Vilniaus aps. VPK sutiko, kad grafikai turėtų būti tikslesni, juos reikėtų koreguoti. Taip pat pažymėjo, kad darbo grafikai turi būti sudaromi taip, kad pareigūnai turėtų galimybę sportuoti pagal sporto užsiėmimų grafikus, o laikas, praleistas šiuose užsiėmimuose, turi būti įtrauktas į darbo laiko apskaitos žiniaraščius.

Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinė sąjunga ragina Jus pasinaudoti suteiktomis galimybėmis ir lankyti sporto užsiėmimus.

- Mobilioje kuopoje dėl konfliktiškos ir įtemptos darbo atmosferos bus atliekamas mikroklimato tyrimas. Vilniaus aps. VPK pažadėjo jį organizuoti prioritetine tvarka.

- Tarnybinių ginčų komisijos posėdis dėl tarnybinės veiklos vertinimo rezultatų bus organizuojamas gegužės 31 d.

- Iš darbo užmokesčio atlikti išskaičiavimai už tarnybinius telefonus buvo nesusipratimas, kuris ištaisytas. Vieną mėnesį buvo išskaičiuota, sekantį mėnesį grąžinta.

- Vilniaus aps. VPK viršininkas paragino informuoti, jeigu trūksta kokių nors darbo priemonių ar kitų prekių, reikalingų sklandžiam darbui. Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas sutiko, kad priemonių darbui įsigijimas yra neabejotinai svarbus, tačiau atkreipė dėmesį, kad prioritetinis dėmesys turėtų būti skiriamas žmogui.

 

Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinės sąjungos informacija

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti

MŪSŲ DRAUGAI


  • lp
  • lpsk
  • ltpf
  • mdps
  • pareigunai
  • pdps
  • slaptai
  • vmi
  • vrsps
Top