INFORMACIJA IŠ SUSITIKIMO SU VILNIAUS APS. VPK VADOVYBE: REZULTATAI NEDŽIUGINA

info4Vakar, t. y., vasario 8 d. įvyko Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinės sąjungos iniciatyva organizuotas susitikimas su Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Vilniaus aps. VPK) vadovybe. Susitikime dalyvavo Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas V. Sanda, teisininkė N. Adomaitienė, Vilniaus aps. VPK viršininkas S. Gagas, viršininko pavaduotojas A. Mikulskis ir kiti administracijos atstovai.

Susitikimo metu buvo aptarti pastaruoju metu iškilę klausimai, tiek individualūs, tiek aktualūs daliai ar daugumai policininkų.

KP SNTV 1-ajame skyriuje, 2016 m. Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinei sąjungai sureagavus savo į narių informaciją, buvo nutraukti galimai neteisėti veiksmai, susiję su darbo laiko apskaita ir darbo organizavimu. Eilę metų šiame skyriuje žodiniu skyriaus vadovo nurodymu buvo organizuojamas budėjimas namuose, kuris nebuvo įtraukiamas į darbo laiko apskaitą, todėl už šį darbą nebuvo mokama. Pasak viršininko pavaduotojo A. Mikulskio, tokie budėjimai vyko darbuotojų iniciatyva, nesikišant tiesioginiams viršininkams. Viršininkas S. Gagas kategoriškai pareiškė, kad tokie budėjimai minėtam padaliny nebevyksta, o už buvusius budėjimus sumokėta nebus, kadangi nėra mokėjimą pagrindžiančių finansinių dokumentų, ir pasiūlė šį ginčą spręsti teisme. Profesinė sąjunga tikėjosi išsamaus situacijos tyrimo, tačiau Vilniaus aps. VPK vadovybė pasitenkino KP SNTV 1-ojo skyriaus vadovo žodiniu paaiškinimu, kad ne jis organizavo pareigūnų budėjimus namuose, todėl nematė reikalo atlikti išsamaus ir objektyvaus tarnybinio patikrinimo. Vilniaus aps. VPK vadovai pažadėjo šį penktadienį nuvykti į minėtą padalinį, susitikti su darbuotojais ir paaiškinti savo sprendimų esmę bei užkirsti kelią gandams, darantiems neigiamą poveikį kolektyvo tarpusavio santykiams.

Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinė sąjunga iškėlė klausimą dėl patruliuojančių policininkų saugumo, kuriems išduoti kompiuteriai, nepritaikyti darbui automobilyje. Minėti kompiuteriai laikomi ant kelių ir staigaus stabdymo metu arba kitoje netikėtoje situacijoje gali sužaloti policininką ir/arba būti nepataisomai sugadinti. VPK vadovai patikino, kad tai laikina situacija. Šiai dienai jau nupirkti planšetiniai kompiuteriai bei mobilieji telefonai, kurie turės specialius laikiklius ir bus pritaikyti saugiam darbui šiuo metu eksploatuojamuose automobiliuose. Visi naujieji automobiliai bus su tinkamai įrengta multimedine įranga.

Vilniaus aps. VPK spręsdami klausimą dėl priemokų už nesančių darbuotojų pavadavimą 2016 metų eigoje, vadovavosi vidine tvarka, nesuderinta su pasikeitusiu Vidaus tarnybos statutu, ko pasėkoje nebuvo tinkamai atsiskaityti su darbuotojais. Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinės sąjungos raginimu, naujos vidinės tvarkos rengimas pradėtas 2016 m. pabaigoje. Šiuo metu galioja nauja tvarka. Pasiteiravus, ar bus atsiskaityta su darbuotojais už atliktą darbą pavaduojant kolegas, S. Gagas pasakė, kad atsiskaityta nebus, nes prasidėjo nauji finansiniai metai, ir vėl pasiūlė savo teises ginti teisme.

Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinė sąjunga pakartotinai iškėlė klausimą dėl pietų pertraukos įskaitymo į pareigūnų, dirbančių pagal suminę darbo laiko apskaitą, darbo laiką. Viršininkas savo nuomonės nepakeitė ir įskaitys pietų pertrauką į darbo laiką tik tuo atveju, jeigu gaus pavedimą iš aukštesnės institucijos (PD, VRM arba teismo). Primename, kad šiuo metu Policijos departamente nagrinėjamas Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinės sąjungos raštas, kuriame išdėstyti argumentai dėl pietų pertraukos įskaitymo į darbo laiką.

Pasiteiravus, kodėl iki šiol daliai darbuotojų nebuvo organizuoti tarnybinės veiklos vertinimai, ko pasėkoje nebuvo sudarytos prielaidos didesniam darbo užmokesčiui, viršininkas patikino, kad vertinimai privalo būti atlikti iki š. m. kovo 1 d. Į profesinės sąjungos atstovų klausimą, kodėl vertinimai yra vilkinami, aiškaus atsakymo negauta.

Pasidomėjus, ar Vilniaus aps. VPK neplanuoja kompensuoti pareigūnams, kuriems suteikti komisaro ir aukštesni laipsniai, priedo už laipsnį dydžio skirtumo, buvo atsakyta, kad tokiam kompensavimui finansų nenumatyta. Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinė sąjunga informavo apie galimą teisminį bylinėjimąsi šiuo klausimu.

Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinės sąjungos informacija

2017-02-09

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti

MŪSŲ DRAUGAI


  • lp
  • lpsk
  • ltpf
  • mdps
  • pareigunai
  • pdps
  • slaptai
  • vmi
  • vrsps
Top