VYKIMAS Į TEISMĄ PER POILSIO DIENĄ APMOKAMAS DVIGUBAI

pinigai.neringosstrVilniaus miesto policijos darbuotojų profesinė sąjunga (toliau – Profesinė sąjunga), įžvelgdama prieštaraujantį teisės aktams Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnų darbo laiko žymėjimą ir apskaitą, kai pareigūnai, atstovaudami policijos įstaigai, dalyvauja teismo posėdžiuose, vyksta į juos ir iš jų, kreipėsi į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministeriją (toliau – VRM), prašydami pateikti savo nuomonę.

Praktika parodė, kad policijos įstaiga, gavusi pareigūnui adresuotą šaukimą atvykti į teismo posėdį, pareigūno laiko, kurį jis praleidžia vykdamas į teismo posėdį, jame dalyvaudamas ir vykdamas iš jo, žiniaraštyje niekaip neišskiria, jeigu teismo posėdžio laikas sutampa su dirbama pamaina. Šis laikas darbo laiko apskaitos žiniaraštyje žymimas „FD“ (faktiškai dirbtas laikas). Tuo tarpu vykimas į teismo posėdžius, kai teismo posėdis numatytas pareigūno poilsio dieną, žiniaraščiuose žymimas įvairiai, dažniausiai „VV“ (valstybinių, visuomeninių ar piliečio pareigų vykdymas).

Profesinė sąjunga nesutikdama su šiuo žymėjimu, akcentavo, jog laikas, skirtas valstybinių, visuomeninių ar piliečio pareigų vykdymui, neįskaičiuojamas į darbo laiką (DK 143 str. 2 d. 3 p.). Ši norma taikoma tuomet, kai asmuo atlieka savo, kaip piliečio, pareigas, tačiau pareigūnai kviečiami į teismo posėdžius liudytojais vienareikšmiškai dėl tarnybos ir atstovauja policijos įstaigai, kurioje tarnauja. Dalyvavimas teismo posėdžiuose atstovaujant policijos įstaigai yra neatsiejama jų tarnybinės veiklos dalis. Tai reiškia, kad jie vykdo tarnybinę veiklą.

VRM pateikė atsakymą (2016-10-06 raštas Nr. 1D-5987(57)), adresuotą Profesinei sąjungai bei vidaus reikalų centrinėms įstaigoms, kuriame nurodė, kad pagal Valstybinę darbo inspekciją tuo atveju, kai tai yra susiję su darbuotojo tiesioginėmis funkcijomis ir darbuotojas šiuo pagrindu administracinėje ar baudžiamojoje byloje turi pateikti parodymus dėl savo atliktų veiksmų, toks laikas, praleistas ikiteisminio tyrimo institucijoje ar teisme, taip pat kelionės į šią instituciją ir grįžimo iš jos laikas turi būti įskaičiuotas į darbo laiką ir už jį turi būti mokamas darbo užmokestis, o ne kompensuojama Darbo kodekse numatyta tvarka.

Už darbą poilsio arba švenčių dieną, jeigu jis nenumatytas pagal grafiką, mokama ne mažiau kaip dvigubai, skaičiuojant nuo darbuotojo atlyginimo, arba darbuotojo prašymu kompensuojama, suteikiant darbuotojui per mėnesį kitą poilsio dieną arba tą dieną pridedant prie kasmetinių atostogų ir mokant už tas dienas darbuotojui vidutinį darbo užmokestį.*

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, Profesinė sąjunga raštu pareikalavo Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato griežtai laikytis teisės aktų reikalavimų, vadovautis VRM rašte pateiktomis rekomendacijomis ir sugriežtinti pareigūnų darbo laiko apskaitos kontrolę.

 

*Profesinės sąjungos pastaba. Valstybinė darbo inspekcija  pateikė išaiškinimą dėl apmokėjimo už darbą poilsio arba švenčių dienomis vadovaudamasi Darbo kodekso nuostatomis, tačiau atkreiptinas dėmesys, kad vidaus tarnybos pareigūnų darbo apmokėjimą poilsio ar švenčių dienomis reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 261 straipsnis (Vidaus tarnybos statuto 48 str.), kuriame įtvirtintas dvigubas apmokėjimas už darbą poilsio ar švenčių dienomis.

             

Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinės sąjungos informacija

2016-10-10

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti

MŪSŲ DRAUGAI


  • lp
  • lpsk
  • ltpf
  • mdps
  • pareigunai
  • pdps
  • slaptai
  • vmi
  • vrsps
Top