SVARBU: AR SKIRTINGAS KOMPENSAVIMAS UŽ KURĄ TEISĖTAS?

kuras.strVidaus reikalų ministro 2016 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 1V-3 patvirtinto Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie pagal tarnybos pobūdį važinėja keleiviniu ar asmeniniu transportu tarnybiniais tikslais, važiavimo išlaidų kompensavimo ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie pagal tarnybos reikmes ar pobūdį vyksta į tarnybos vietą ir iš jos, kelionės išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo 15 punkte nurodyta, jog naudojant automobilius su dyzeliniais varikliais, hibridinius automobilius, elektromobilius ar vietoj benzino naudojant suskystintas naftos dujas, pagal tvarkos aprašo 13 punktą apskaičiuotos važiavimo išlaidos mažinamos 35 procentais.

Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinė sąjunga 2016-02-04 raštu kreipėsi į Vidaus reikalų ministeriją, prašydama ministerijos, kaip teisės akto leidėjo, pateikti išaiškinimą:

1.Kokiais motyvais remiantis buvo priimtas sprendimas mažinti kitokio nei benzinas kuro išlaidų kompensavimą?

2.Kodėl nuspręsta taikyti būtent 35 procentus?

3.Kokia skaičiavimo metodika buvo remtasi sprendžiant kitokio nei benzinas kuro išlaidų kompensavimo mažinimą ir konkretų mažinimo dydį (35 proc.)?

Skaičiavimo metodiką buvo prašoma pridėti prie išaiškinimo arba pateikti nuorodą, kur būtų galima susipažinti su šia metodika.

Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinės sąjungos nuomone, sprendimas mažinti net 35 procentais kitokio nei benzinas kuro išlaidų kompensavimą galimai diskriminacinis. Juk, pavyzdžiui, automobilio su nedidelio galingumo benzininiu varikliu kuro sąnaudos gali būti gerokai mažesnes nei galingesnio dyzelinio automobilio ar automobilio su dujų įranga. Be to, vadovaujantis protingumo kriterijumi, minėtame Apraše numatyti maksimalūs kompensavimo dydžiai.

Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinės sąjungos nuomone, važiavimo asmeniniu transportu kompensavimo principas turi remtis kiekvieno automobilio, nediferencijuojant dėl konkretaus kuro, techninės charakteristikos vertinimu.

Vidaus reikalų ministerija 2016-03-24 pateikė atsakymą, jog parengė ir 2016 m. kovo 16 d. raštu Nr. 1D-1620(21) Vyriausybei pateikė Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų aprūpinimo tarnybiniu butu (tarnybine gyvenamąja patalpa) tvarkos aprašo ir Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie dėl tarnybinio būtinumo arba rotacijos tvarka perkelti į kitas pareigūno pareigas kitoje gyvenamojoje vietovėje, buto ar gyvenamosios patalpos tarnybos vietovėje išlaikymo ir važiavimo į tarnybos vietą ir iš jos keleiviniu ar asmeniniu transportu išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektą (Seimo teisės aktų projektų registravimo posistemėje reg. Nr. 16-2963), kuriame nėra numatytas važiavimo išlaidų mažinimas naudojant kitokį nei benzinas kurą.

Atsižvelgiant į tai, kad sprendimas mažinti 35 proc. kitokio nei benzinas kuro kompensavimą galimai neteisėtas, raginame savo narius, gavusius sumažintą kompensaciją už I 2016 m. ketvirčio turėtas važiavimo išlaidas, kreiptis į Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinę sąjungą, kad apginti galimai pažeistus interesus.

 

 

 

Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinės sąjungos informacija (nuotr.K.Kavolėlio. Alfa.lt)

216-04-05

Individuali konsultacija teikiama šios profesinės sąjungos nariams atvykus į profesinę sąjungą arba telefonais:

249 6237, 8 676 57571

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti

MŪSŲ DRAUGAI


  • lp
  • lpsk
  • ltpf
  • mdps
  • pareigunai
  • pdps
  • slaptai
  • vmi
  • vrsps
Top