NUTEISTAS IR ATLEISTAS PAREIGŪNAS GRĄŽINTAS Į ANKSTESNES PAREIGAS

teismai.strĮ Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinės sąjungą kreipėsi narys, kuris, atleistas iš pareigų Vilniaus apskrities vyriausiame policijos komisariate (toliau – Vilniaus apskrities VPK), o po vienerių metų grąžintas į tarnybą. Ginčo esmė ta, kad pareigūnas grąžintas ne į buvusias pareigas, į kurias jis grįžti siekė, o į kitas lygiavertes postinio pareigas. Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinė sąjunga parengė dokumentus teismui.

Skunde teismui buvo prašoma: 1) panaikinti įsakymą dėl pareigūno atleidimo iš vidaus tarnybos; 2) panaikinti įsakymą, kuriuo pareigūnas paskirtas į kita lygiavertes pareigas; 3) panaikinti sprendimą dėl atsisakymo grąžinti į ankstesnes pareigas; 4) įpareigoti atsakovą grąžinti pareiškėją į ankstesnes, t.y. patrulio, pareigas; 6) priteisti iš atsakovo darbo užmokestį už priverstinę pravaikštą dėl neteisėto atleidimo ir įpareigoti juos išmokėti pareiškėjui.

Atsakovas Vilniaus apskrities VPK pateikė atsiliepimą į skundą, su kuriuo nesutiko. Atsiliepimas buvo grindžiamas argumentais, kad pareigūnas atleistas iš pareigų vadovaujantis nuosprendžiu baudžiamojoje byloje, kurioje jis buvo pripažintas kaltu ir nuteistas. Lietuvos Aukščiausiajam Teismui pareigūną išteisinus, jis buvo gražintas į tarnybą. Pareigūnas praleido 1 mėnesio terminą skųsti atleidimą iš tarnybos. Šis argumentas bei kiti buvo grindžiami cituojant įvarių teismų praktiką, bei įvairius įstatymus.

Vilniaus apygardos administracinis teismas, įvertinęs visas faktines bylos aplinkybes, sprendimu panaikino įsakymą, kuriuo pareigūnas atleistas iš tarnybos, panaikino įsakymą, kuriuo pareigūnas paskirtas į postinio pareigas ir įpareigojo atsakovą skubiai grąžinti jį į eitas pareigas, t. y., patrulio pareigas. Taip pat įpareigojo atsakovą apskaičiuoti ir išmokėti vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką už kiekvieną darbo dieną nuo atleidimo nuo tarnybos iki teismo sprendimo įvykdymo dienos.

Vilniaus apskrities VPK Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė apeliacinį skundą. Apeliacinis skundas buvo grindžiamas aplinkybe, kad pareigūnas praleidęs 1 mėnesio apskundimo terminą, todėl prašoma teismo taikyti senatį. Taip pat pažymėjo, kad pareiškėjo skundai buvo lemti jo paties norų ir reikalavimų nekonkretumo. Pareiškėjas neturėjo leidimo dirbti ir susipažinti su tarnybos paslaptį sudarančia informacija, todėl buvo paskirtas į pareigas, kuriose darbas su įslaptinta informacija yra minimalus. Nurodė, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas, netinkamai aiškindamas teisę, padarė nepagrįstas išvadas dėl pareiškėjo teisės į darbo užmokestį per nušalinimo nuo pareigų laikotarpį.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi ir įvertinusi proceso šalių nurodytas aplinkybes, byloje pateiktus įrodymus, konstatavo, kad pareigūnas nepraleido įstatymo nustatyto termino ginčyti įsakymą, kuriuo jis buvo atleistas iš vidaus tarnybos, nes terminą praleido dėl svarbių priežasčių ir yra pagrindas terminą atnaujinti. Teisėjų kolegija sutiko, kad pareiškėjas neteisėtai atleistas iš tarnybos ir turi būti grąžintas į pirmesnes pareigas. Tai turi būti padaryta skubiai. Teismas, remdamasis teisingumo ir protingumo principais, taip pat nutarė priteisti 1818,60 EUR pareigūno naudai, argumentuodamas, tuo kad atsakovas gera valia pareiškėją grąžino į vidaus tarnybą.

Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinės sąjungos informacija

2016-03-04

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti

MŪSŲ DRAUGAI


  • lp
  • lpsk
  • ltpf
  • mdps
  • pareigunai
  • pdps
  • slaptai
  • vmi
  • vrsps
Top