SVARBU: DĖL PRAŠYMŲ ILGINTI TARNYBOS TRUKMĘ

info.pavĮsigaliojusia nauja Vidaus tarnybos statuto redakcija, 5 metais prailgintas amžius, kuriam suėjus pareigūnas atleidžiamas iš tarnybos. Pakeitimas aktualus visiems pareigūnams, kurie pradėjo tarnauti iki 2015 m. gruodžio 31 d. Naujai nustatyta maksimali amžiaus riba yra ši:

 

1) pirminės grandies pareigūnai tarnauja – kol jiems sukaks 55 metai;

2) vidurinės grandies pareigūnai tarnauja – kol jiems sukaks 60 metų;

3) aukštesniosios ir aukščiausiosios grandies pareigūnai tarnauja – kol jiems sukaks 65 metai;

Svarbu žinoti, kad tarnybos trukmės pratęsimas dėl amžiaus bus taikomas tik tiems pareigūnams, kurie išreikš tokią valią – darbdaviui pateiks rašytinį prašymą per vienerius metus nuo Vidaus tarnybos statuto pakeitimų įsigaliojimo (iki 2016 m. gruodžio 31 d.).

Nepateikus prašymo dėl pailginto amžiaus, bus taikomos senosios nuostatos, kai tarnaujama:

1) pirminės grandies pareigūnai – kol jiems sukaks 50 metų;

2) vidurinės grandies pareigūnai – kol jiems sukaks 55 metai;

3) aukštesniosios grandies pareigūnai – kol jiems sukaks 60 metų;

4) aukščiausiosios grandies pareigūnai – kol jiems sukaks 65 metai.

Ar teikti tokį prašymą, kiekvienas turėtų spręsti individualiai. Štai keli faktoriai, kurie gali padėti priimti sprendimą:

 1. jūsų ateities profesiniai planai;
 2. turimas pensijinis stažas;
 3. pensijos dydis (čia ir toliau tekste kalbama apie pareigūnų ir karių valstybinę pensiją ir stažą šiai pensijai gauti).

Svarbu akcentuoti, kad jūs turite teisę, kaip ir anksčiau, išeiti į pensiją suėjus nustatytos trukmės stažui, t. y., priklausomai nuo dabartinio jūsų stažo, jūs tarnausite iki 20-25 m.

Pavyzdžiui, šiuo metu jūsų stažas 17 m. ir 6 mėn., o jums 38 m., esate vidurinės grandies pareigūnas – į pensiją turėsite teisę išeiti po 4 metų (ištarnauti 21 m. ir 6 mėn.), kai jums bus suėję 42 m. Tačiau jūs norite ir toliau tarnauti – jūs turite teisę tarnauti iki 55 metų, o iki š. m. gruodžio 31 d. pateikus prašymą,- iki 60 metų. Nuo to momento, kai ištarnavote 21 m. ir 6 mėn., jūs bet kuriuo metu galite išeiti į pensiją arba tarnauti iki pasirinktos amžiaus ribos. Nuo ištarnautų metų priklauso pareigūno pensijos dydis.

Pareigūnai, kuriems suėjo maksimalus leidžiamas tarnauti amžius, bet stažas trumpesnis nei 20-25 m., turi teisę išeiti į pensiją, jeigu tarnybos trukmė ne mažesnė nei 5 m.

Pavyzdžiui, šiuo metu jūsų stažas 7 metai, jums 48 m., esate vidurinės grandies pareigūnas – tarnaujate iki pasirinkto amžiaus (55 arba 60 metų). Suėjus nustatytai amžiaus ribai, išeinate į pensiją. Ištarnavus iki 55 m. jūsų stažas bus 14 m., ištarnavus iki 60 m. – stažas 19 m. Skirsis, kaip minėta, pensijos dydis, kuris, kaip žinia, priklauso nuo ištarnautų metų.

Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinė sąjunga nariams, priėmusiems sprendimą teikti prašymą, rekomenduoja prašymus pildyti 2 egzemplioriais, prašymus pateikti darbovietės raštinėje, pareikalauti, kad ant vieno iš egzempliorių būtų uždėtas patvirtinimas „GAUTA“, kurį pasiliekate sau.

Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinės sąjungos informacija

Individuali konsultacija teikiama šios profesinės sąjungos nariams atvykus į profesinę sąjungą arba telefonais:

249 6237

8 676 57571

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti

MŪSŲ DRAUGAI


 • lp
 • lpsk
 • ltpf
 • mdps
 • pareigunai
 • pdps
 • slaptai
 • vmi
 • vrsps
Top