KOLEKTYVINIŲ SUTARČIŲ TAIKYMAS

kolek sutart2021 m. balandžio 14 d. vyko Centrinio valdymo komiteto (toliau – Valdymo komitetas) posėdis, kuriame Policijos departamentas ir Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija sutarė dėl kolektyvinėse sutartyse nustatytų garantijų taikymo.

 

1. Dėl 2021 m. Nacionalinės kolektyvinės sutarties 7 punkte nustatytų 5 d. d. sveikatai gerinti. Sutarta, kad iki 5 d. d. sveikatai gerinti bus suteikiama per Policijos darbuotojų savitarnos portalą laikantis šių principų:

1. Darbuotojas turės patvirtinti savo narystę profesinėje sąjungoje 2020 m. spalio 16 d.;

2.Darbuotojas, pageidaujantis, kad jam būtų suteikta iki 5 d. d. sveikatai gerinti, turės patvirtinti, kad 2021 metais nesinaudojo ir nesinaudos Nacionalinės kolektyvinės sutarties 7 punkte numatyta garantija mokymosi atostogoms;

3. Darbuotojas, suteiktas 5 d. d. sveikatai gerinti, turės išskirtinai naudoti sveikatinimui ir tik Lietuvos Respublikos teritorijoje;

4. 5 d. d. sveikatai gerinti suteikiamos pagal darbuotojo prašymą, pateiktą Savitarnoje prieš 10 darbo dienų, bet ne vėliau kaip 7 kalendorines dienas, iki kito mėnesio pradžios. Šis terminas netaikomas, kai garantija sveikatai gerinti darbuotojas pageidauja pasinaudoti vietoje laikinojo nedarbingumo ar iš karto po jo.

 

2. Dėl 2021 m. Nacionalinės kolektyvinės sutarties 7 punkte nustatytų mokymosi atostogų. Sutarta, kad garantija dėl mokymosi atostogų visose policijos įstaigose turi būti taikoma laikantis vienodos praktikos, t. y. vadovaujantis Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymu, kvalifikacijos tobulinimo programa patenka į neformalaus suaugusiųjų švietimo sąvoką ir, esant poreikiui, mokymosi atostogos tokiu atveju turi būti suteikiamos.

 

3. Dėl Policijos šakos kolektyvinės sutarties 63 punkte nustatytos garantijos profesinės sąjungos nariui,  auginančiam vieną vaiką iki 8 metų amžiaus. Sutarta, kad garantija taikoma laikantis šių principų:

1. profesinės sąjungos narys augina tik vieną vaiką iki 8 metų;

2. profesinės sąjungos narys augina daugiau vaikų, bet vienas iš jų yra vaikas iki 8 metų ir profesinės sąjungos nariui netaikomos garantijos, nustatytos Darbo kodekso 138 straipsnio 3 dalyje („mamadieniai“/„tėvadieniai“);

3. jeigu profesinės sąjungos narys augina kelis vaikus iki 8 metų, jam poilsio dienos pagal Kolektyvinės sutarties 63 punktą nėra sumuojamos;

4. jeigu profesinės sąjungos nariui priklauso garantija pagal Darbo kodekso 138 straipsnio 3 dalį („mamadieniai“/„tėvadieniai“), jam gali būti taikoma tik viena iš pasirinktų socialinių garantijų (arba pagal Kolektyvinės sutarties 63 punktą arba pagal Darbo kodekso 138 straipsnio 3 dalį).

 

* informaciją apie 2021 m. Nacionalinės kolektyvinės sutarties garantijas profesinės sąjungos nariams; informaciją apie 2021 m. Nacionalinės kolektyvinės sutarties garantijas profesinės sąjungos nariams;

* informaciją apie Policijos šakos kolektyvinės sutarties garantijas profesinės sąjungos nariams;

* informaciją apie Policijos šakos kolektyvinės sutarties garantijas darbuotojams.

 

LTPF informacija

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti

MŪSŲ DRAUGAI


  • lp
  • lpsk
  • ltpf
  • mdps
  • pareigunai
  • pdps
  • slaptai
  • vmi
  • vrsps
Top