VILNIAUS AVPK IGNORAVO PS BEI PD NUOMONĘ, BET BUTPINIGIŲ MOKĖJIMO NEIŠVENGĖ

VILNIAUS AVPK IGNORAVO PS BEI PD NUOMONĘ, BET BUTPINIGIŲ MOKĖJIMO NEIŠVENGĖVilniaus miesto policijos darbuotojų profesinė sąjunga ėmėsi pareigūno teisėtų interesų gynybos po to, kai Vilniaus AVPK prašymų skirti materialines pašalpas nagrinėjimo, butpinigių mokėjimo ir tarnybinių butų bei priedų ir priemokų skyrimo komisija (toliau – Komisija) atmetė jo prašymą dėl butpinigių skyrimo bei mokėjimo.

Pareigūnas paveldėjo buto dalį (11,55 m2), tapdamas tik jam priklausančio buto dalies bendrasavininku, kartu su dar dviem atskiromis šeimomis. Paveldėtą buto dalį pareigūnas perleido dovanojimo sutartimi.

Komisija savo sprendimą pagrindė tuo, kad nėra pasibaigęs 5 metų terminas (past. naujos redakcijos statutas 5 m. termino ribojimo nebenumato) nuo pareigūnui nuosavybės teise priklausiusio buto, namo ar jo dalies perleidimo.

Nesutinkant su komisijos sprendimu Policijos departamentui buvo pateiktas skundas, kuriame išdėstyta pozicija dėl komisijos netinkamo teisės normos aiškinamo ir taikymo, be kita ko, dėl to, kad buto dalis neatitinka sanitarinių sąlygų, nes jo plotas yra per mažas, kad būtų laikomas tinkamu gyventi net ir vienam asmeniui. Remiantis teisės aktais, būstas tinkamas gyventi, kai minimalus plotas, tenkantis vienam asmeniui, yra didesnis kaip 14 m2 (past. nuostata galioja ir dabar).

Policijos departamentas sutikdamas su išdėstytais argumentais, išreiškė nuomonę, kad atsisakymas mokėti pareigūnui butpinigius nepagrįstas ir Vilniaus AVPK pateikė siūlymą organizuoti pakartotinį pareigūno prašymo nagrinėjimą komisijoje.

Komisija dėl nesuprantamų priežasčių ignoravo Policijos departamento nuomonę ir pareigūno prašymą vėl atmetė tuo pačiu motyvu.

Galiausiai po ilgo bylinėjimosi ginčą išsprendė Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, konstatuodamas, kad Vilniaus AVPK netinkamai taikė materialinės teisės normą, o taip pat, kad pareiškėjui nuosavybės teise priklausiusi buto dalis nelaikytina atitinkanti techninius ir sanitarinius reikalavimus bei tinkama pareiškėjui gyventi dėl per mažo ploto.

Teismas, sprendime pažymėdamas, kad Policijos departamentas buvo pateikęs Vilniaus AVKP analogišką nuomonę, iš esmės papriekaištavo Vilniaus AVPK, kad nepagrįstai į ją neatsižvelgė ir ginčo neišsprendė neteismine tvarka. Toks netiesioginis priekaištas buvo išreikštas galimai todėl, kad atsakovas Vilniaus AVPK šioje situacijoje buvo akivaizdžiai neteisus.

Vilniaus AVPK pareigūnui išmokėjo nemenką butpinigių sumą.

 

Pareigūną teisminiuose bylinėjimuose nemokamai atstovavo Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinės sąjungos teisininkė Neringa Adomaitinė.

 

Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinės sąjungos informacija

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti

MŪSŲ DRAUGAI


  • lp
  • lpsk
  • ltpf
  • mdps
  • pareigunai
  • pdps
  • slaptai
  • vmi
  • vrsps
Top