PAPILDOMOS GARANTIJOS PROFESINĖS SĄJUNGOS NARIAMS

PAPILDOMOS GARANTIJOS PROFESINĖS SĄJUNGOS NARIAMS2018 m. lapkričio 5 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministras su kai kuriomis profesinėmis sąjungomis pasirašė Nacionalinę kolektyvinę sutartį (toliau – Sutartis), kurios nuostatos taikomos ir Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinės sąjungos nariams, įstojusiems į profesinę sąjungą iki 2018 m. lapkričio 5 d.

Pagal Sutartį, profesinės sąjungos nariams suteikiama viena papildoma apmokamų kasmetinių atostogų diena. Teikiant prašymą dėl kasmetinių atostogų suteikimo, prašyme reikia nurodyti, kad viena atostogų diena imama remiantis 2018 m. lapkričio 5 d. Nacionalinės kolektyvinės sutarties dėl pareiginės algos bazinio dydžio 7 punktu. Pažymėtina, kad ši papildoma apmokamų kasmetinių atostogų diena pridedama nepriklausomai nuo to, ar profesinės sąjungos narys turi teisę į pailgintas ar kitas papildomas atostogas. Teise į papildomą atostogų dieną reikia pasinaudoti per vienerius metus.

Profesinės sąjungos nariams taip pat garantuojamas didesnis apmokėjimas už mokymosi atostogas. Profesinės sąjungos narys gali pasirinkti 10 darbo dienų mokymosi atostogas, už kurias mokama 100 proc. (vidutinis darbo užmokestis), arba 20 darbo dienų atostogas, už kurias mokama 50 proc. vidutinio darbo užmokesčio. Ši garantija taikoma nariams, besimokantiems pagal formaliojo švietimo programas arba neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas, susijusias su darbuotojo kvalifikacijos kėlimu, nepriklausomai nuo turimo stažo darbovietėje. Prašymas dėl mokymosi atostogų teikiamas ne mažiau nei prieš 20 darbo dienų (maždaug prieš mėnesį). Prašyme dėl mokymosi atostogų suteikimo ir apmokėjimo turi būti nurodyta, kad prašymas grindžiamas 2018 m. lapkričio 5 d. Nacionalinės kolektyvinės sutarties dėl pareiginės algos bazinio dydžio 8 punktu. Šia garantija reikia pasinaudoti per vienerius metus.

Pastebėtina, kad Sutartis įsigalioja nuo 2019 m. sausio 1 d. ir galioja vienerius metus. Sutarties šalys susitarė, kad derybų dėl naujos nacionalines kolektyvines sutarties sudarymo ir pareigines algos bazinio dydžio nustatymo data suderinama 2019 m. I ketvirtį, o derybas šalys įsipareigoja baigti iki valstybės biudžeto formavimo, kad būtų spėjama suderėtus dalykus įtraukti į valstybės biudžeto projektą. Tai reiškia, kad 2019 metų pabaigoje galėtų būti pasirašyta kita nacionalinė kolektyvinė sutartis, numatanti naujas garantijas profesinių sąjungų nariams.

 

Išaiškinimas teikiamas atlikus konsultacijas su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija dėl Sutarties nuostatų taikymo.

Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinė sąjunga

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti

MŪSŲ DRAUGAI


  • lp
  • lpsk
  • ltpf
  • mdps
  • pareigunai
  • pdps
  • slaptai
  • vmi
  • vrsps
Top