VALSTYBINIŲ PENSIJŲ SISTEMOS PERTVARKYMO KONCEPCIJA

I. INFORMACIJA APIE ESAMĄ VALSTYBINIŲ PENSIJŲ SISTEMĄ

1. Lietuvos Respublikoje šiuo metu skiriamos ir mokamos šios valstybinės pensijos:

 • Respublikos Prezidento valstybinė pensija;
 • Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinės pensijos;
 • nukentėjusiųjų asmenų valstybinės pensijos;
 • pareigūnų ir karių valstybinės pensijos;
 • mokslininkų valstybinės pensijos.

2. Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių, nukentėjusiųjų asmenų valstybinės pensijos skiriamos ir mokamos pagal 1994 m. gruodžio 22 d. Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymą Nr.I-730 (Žin., Nr.1994, Nr.101-2018, toliau – Valstybinių pensijų įstatymas). Respublikos Prezidento, pareigūnų ir karių bei mokslininkų valstybinės pensijos skiriamos ir mokamos pagal specialiuosius įstatymus.

MŪSŲ DRAUGAI


 • lp
 • lpsk
 • ltpf
 • mdps
 • pareigunai
 • pdps
 • slaptai
 • vmi
 • vrsps
Top