Projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIDAUS TARNYBOS STATUTO PATVIRTINIMO ĮSTATYMO 26 STRAIPSNIO 3 DALIES PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS
VIDAUS TARNYBOS STATUTO 41 STRAIPSNIO PAKEITIMO
ĮSTATYMAS

 2010 m.                d. Nr.
Vilnius

 (Žin., 2003, Nr. 42-1927; 2004, Nr. 167-6105; Nr. 171-6296; 2006, Nr. 72-2681; Nr. 87-3412; 2007, Nr. 132-5352; 2008, Nr. 74-2867; 2010, Nr. 86-4536)

1 straipsnis. 41 straipsnio pakeitimas

Pakeisti Statuto 41 straipsnio 3 dalį ir išdėstyti ją taip:

„3. Laikinojo nedarbingumo laikotarpiu pareigūnams mokama 85 procentai vidutinio jų darbo užmokesčio. Nėštumo ir gimdymo atostogų, motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) atostogų pašalpos pareigūnams mokamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo nuostatomis.“

 

MŪSŲ DRAUGAI


  • lp
  • lpsk
  • ltpf
  • mdps
  • pareigunai
  • pdps
  • slaptai
  • vmi
  • vrsps
Top