Vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatymo 26 straipsnio 3 dalies pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS

Projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIDAUS TARNYBOS STATUTO PATVIRTINIMO ĮSTATYMO 26 STRAIPSNIO 3 DALIES PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

20 ...... m. ................................. ..... d. Nr.

Vilnius

(Žin., 2003, Nr. 42-1927; 2006, Nr. 87-3412)

 

 

1 straipsnis. Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatymo 26 straipsnio 3 dalies pakeitimas

Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatymo 26 straipsnio 3 dalį pakeisti ir išdėstyti taip:

 „3. Tarnybinė nuobauda turi būti paskirta ne vėliau kaip per 30 dienų nuo tarnybinio nusižengimo išaiškėjimo dienos. Negalima skirti tarnybinės nuobaudos, jei nuo nusižengimo išaiškėjimo dienos praėjo treji metai.“

MŪSŲ DRAUGAI


  • lp
  • lpsk
  • ltpf
  • mdps
  • pareigunai
  • pdps
  • slaptai
  • vmi
  • vrsps
Top