Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 41 straipsnio pakeitimo įstatymas

LIETUVOS RESPUBLIKOS
VIDAUS TARNYBOS STATUTO 41 STRAIPSNIO PAKEITIMO
ĮSTATYMAS

 2010 m.                d. Nr.
Vilnius

 (Žin., 2003, Nr. 42-1927; 2004, Nr. 167-6105; Nr. 171-6296; 2006, Nr. 72-2681; Nr. 87-3412; 2007, Nr. 132-5352; 2008, Nr. 74-2867; 2010, Nr. 86-4536)

1 straipsnis. 41 straipsnio pakeitimas

Pakeisti Statuto 41 straipsnio 3 dalį ir išdėstyti ją taip:

„3. Laikinojo nedarbingumo laikotarpiu pareigūnams mokama 85 procentai vidutinio jų darbo užmokesčio. Nėštumo ir gimdymo atostogų, motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) atostogų pašalpos pareigūnams mokamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo nuostatomis.“

 

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Šio įstatymo nuostatos dėl laikinojo nedarbingumo laikotarpiu pareigūnams mokamų išmokų įsigalioja 2011 m. sausio 1 d.

2. Šio įstatymo nuostatos dėl nėštumo ir gimdymo atostogų, tėvystės atostogų ir vaiko priežiūros atostogų laikotarpiais pareigūnams mokamų išmokų įsigalioja 2011 m. liepos 1 d.

3. Šio įstatymo nuostatos taikomos po šio įstatymo įsigaliojimo skiriamoms išmokoms.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

Projektą teikia:
Seimo narys                                                                                                            Vidmantas Žiemelis
2010-10-05

MŪSŲ DRAUGAI


  • lp
  • lpsk
  • ltpf
  • mdps
  • pareigunai
  • pdps
  • slaptai
  • vmi
  • vrsps
Top